Skolelukninger

Skån skolerne - lad sparekniven blive i skuffen

Ninni Lodahl Gjessing.

Ninni Lodahl Gjessing.

FOLKESKOLE:I løbet af foråret har Børne- og Skoleudvalget iværksat en debat om den kommende skolestruktur i Vesthimmerlands kommune, hvilket er udmundet i, at byrådet har sendt fire emner til høring på skolerne. Disse punkter omhandler en evt. flytning af 7. kl. til overbygningsskoler, en evt. flytning af overbygningen fra de mindste overbygningsskoler til større overbygningsskoler, desuden 10.kl. struktur samt en evt. ændring af strukturen i kommunens specialklassetilbud. Dele af byrådet, specielt den konservative byrådsgruppe, har endvidere ønsket skolelukninger på dagsordenen samt ønsket, at skolerne i høringssvar selv skulle udtale sig om hinanden. Nu er det jo imidlertid et legalt politisk standpunkt, at man ønsker skolelukninger for at indkassere en evt. økonomisk gevinst, men det er meget vigtigt, at ideen ikke præsenteres som løsningen på en trængt økonomi, idet det er forfejlet, når det antydes, at der er mange penge at spare ved skolelukninger i vores kommune. Forestiller man sig en lukning af eksempelvis to skoler anslås det at kunne indbringe omk. 2,5 million kr., hvilket i den grad er småpenge i forhold til, hvad man i så fald giver køb på i forhold til tryghed og nærmiljø. Hvis der skulle lukkes et større antal skoler ville det indebære, at der på de eksisterende skoler skulle udbygges. Derved vil intet være sparet, blot vil man have fjernet små velfungerende enheder. I en landkommune som vores med ganske store geografiske afstande er det afgørende med en decentral skolestruktur, hvorfor vi i Det radikale Venstre har den holdning, at det er vigtigt at bevare den lille skole i lokalsamfundet. Når vi ikke ønsker at diskutere skolelukninger er det således ikke udtryk for manglende politisk mod eller visionær virkelyst, som det antydes i et læserbrev, men tværtimod er det udtryk for en grundholdning om en afgørende værdi i nærmiljøet og det mindre samfund. Men der, hvor skoen virkelig trykker, er omkring økonomiudvalgets beslutning sidste år om at spare to procent i 2007, to procent i 2008 og yderligere to procent i 2009 på alle udvalg begrundet i stordriftsfordele. At det skete i 2007 på Børne- og skoleområdet, trods det, at der blev tale om rene besparelser og nedskæringer, ja, det er én ting, men vi kan ikke tillade at det sker igen, mens vi holder lange møder om mål og kvalitet i folkeskole og daginstitution. Man kan ganske enkelt ikke både få kvalitet samtidig med, at man laver nedskæringer og besparelser i det samme område. Ganske som man ikke både kan blæse og have mel i munden. Derfor skal jeg på det kraftigste anbefale byrådet at fravige kravet om to procents besparelser på børne- og skoleområdet i det kommende budget 2008, da vi ikke både kan sige, at vi prioriterer folkeskolen højt samtidig med, at vi fortsætter med at gennemføre nedskæringer. Forkortet af red.