Skår i klimaindsats

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til et gigantisk anlægsstop i kommunerne. Det vil gøre det totalt umuligt for kommunerne at styre og planlægge igangværende byggerier, men også at sætte nye projekter i søen.

ANLÆGSLOFT:Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til et gigantisk anlægsstop i kommunerne. Det vil gøre det totalt umuligt for kommunerne at styre og planlægge igangværende byggerier, men også at sætte nye projekter i søen. Selv om et byggeri planlægges til at finde sted et bestemt kalenderår, så ved alle, både offentlige og private bygherrer, at det ikke er ualmindeligt, at tidsfrister skrider enten som følge af mangel på arbejdskraft, råvarer, vejrliget etc. Men det bliver det nu umuligt at tage hensyn til, fordi regeringen lægger meget snævre rammer for, hvad kommunerne må bruge på anlæg i det enkelte kalenderår. Vi ved ikke om regeringen så forestiller sig, at man skal lade være med at lægge tag på de bygninger man ikke er færdige med ved nytårstide, eller kommunerne skal undlade at foretage anlægsinvesteringer som på blot få år tjener sig selv ind. F.eks. en lang række energibesparelsesforanstaltninger, der ofte har en forrentning på under fem år. I forhold til det sidste har en lang række erhvervsorganisationer henvendt sig til regeringen, bl.a. Dansk Byggeri, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi og påpeget, at regeringen ved sit anlægsstop kortslutter sin egen handlingsplan for nedsættelse af energiforbruget. Det samme har KL, der i en udtalelse fra venstremanden Bjørn Dahl siger, at ”regeringen skyder sig selv i foden". Bl. a derfor har den samlede opposition nu lagt op til at stemme i mod regeringens anlægsloft, når forslaget behandles torsdag 29.5. . Men hvis regeringen vil stå fast, så har vi tilbudt regeringen, at stemme for et ændringsforslag, hvori vi foreslår, at der gennemføres en generel dispensation for anlægsloftet for så vidt angår kommunale energibesparelsesprojekter. Men selv det siger regeringen formentlig nej til – det er i hvert fald det de har lagt op til i en række svar i forbindelse med udvalgsbehandlingen af det lovforslag, der skal implementere anlægsloftet.