Skårene skal klinkes efter Irak-krigen

Krigen mod Saddam Hussein har delt vandene i EU. Det er ikke et samlet EU, der støtter USA i krigen. Den enhed, der tidligere har eksisteret i Europa, har vist sig svær at bevare. Allerede under det danske EU-formandsskab i efteråret 2002 var den gal. Under den tyske valgkamp sidste år forsøgte et trængt tysk socialdemokrati på at erobre den indenrigspolitiske dagsorden ved at lange kraftigt ud efter USA's rolle i Irak-krisen. Denne linie blev desværre fulgt op af Frankrig - dog i en noget mere moderat udgave. Men faktum er, at tanken om, at EU som en væsentlig økonomisk spiller i verden også kan agere udenrigspolitisk har lidt et alvorligt knæk. Frankrigs nej-strategi til Bush er blevet overgået af Tysklands "hellere Saddam end krig". Tyskland umuliggjorde en fælles europæisk holdning ved at lægge sig fast på ikke at støtte en krig mod Irak med mandat fra FN's Sikkerhedsråd. Dermed blev Europa politisk splittet, Tysklands indflydelse er blevet svækket, men hvad værre er, så splittede Tyskland og Frankrig alliancen bag den FN-resolutionen begge i øvrigt bakkede op i første omgang. De umiddelbare uenigheder må dog ikke få som resultat, at EU på sigt opgiver at spille en større udenrigspolitisk rolle. Vi må blot konstatere, at når det gælder udenrigspolitiske anliggender, så kan EU som situationen er i dag ikke forvente, at landene opgiver deres suverænitet i udenrigspolitiske spørgsmål. Mindre kan dog også gøre det og have en gavnlig effekt. Den europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik er under stadig udvikling. Rådet arbejder således fortsat på at videreudvikle EU's militære og civile kapacitet inden for krisestyring. EU har således indgået aftale med NATO, der gør det muligt at finde en løsning på de udestående permanente ordninger mellem de to organisationer. Bl.a. angående deltagelse af europæiske NATO-lande der ikke er medlemmer af EU. Så på de indre linier arbejder EU i tæt samarbejde med NATO om at styrke den europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Men den fransk/tyske enegang og spliden i alliancen mod Irak og Saddam Hussein kan man naturligvis ikke sidde overhøring. Skårene i alliancen skal repareres, og et signal må sendes til omverdenen, USA og ikke mindst Saddam Hussein og fremtidige despoter, at EU er med i front, når de gælder om at forsvare sikkerheden i verden. Tilbage står selvfølgelig, at EU skal finde et passende niveau for hvor meget kompetence medlemslandene vil afgive på området, og dermed EU's reelle styrke. Det er ofte blevet fremført, at vi skal styrke EU udenrigspolitisk, så EU kan være et troværdigt alternativ til USA. Det er dog ikke det afgørende. EU skal ikke konkurrere med USA, men samarbejde med USA. Balancen mellem EU og USA, når det kommer til militær og udenrigspolitisk styrke vil også i fremover være i USA's favør. Men det afholder ikke EU fra at få orden i eget hus, så der fremover kan udvises større enighed blandt medlemslandene, når det drejer sig om håndtering af internationale konflikter. Især kampen mod international terrorisme er et område, hvor kræfterne skal forenes. Her er et oplagt felt, hvor EU må tage sit ansvar og sammen med USA gøre sætte alt ind for at komme dette uvæsen til livs. I et nyere historisk perspektiv har Europas sikkerhed været garanteret af USA. Det skal dog ikke afholde EU fra selv at gøre en forstærket indsats i fremtiden. Efter udvidelsen, hvor der fra maj 2004 vil være 25 lande med i EU, er det en forstærket stemme som de europæiske lande kan tale med. Men det kræver en langt bedre koordinering af synspunkterne. Vejen frem for et udvidet europæisk fællesskab er ikke en mindre grad af koordinering af udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men derimod det modsatte. Fremover må det derfor også være linien at kræfterne I Europa skal forenes, så alliancen mellem Europa og USA kan bevares og udbygges. Ole B. Sørensen, Tyttebærvej 7, Gedsted, er medlem af Europa-parlamentet for Venstre. E-mail: obs@post.tele.dk. Hjemmeside: www.ole-b.dk