Skab flere deltidsjob

ARBEJDE/SKAT:NORDJYSKE Stiftstidende skrev (3.3.), at når en borgerlig regering ikke kunne sænke topskatten, så havde det lange udsigter med at sænke topskatten for at skabe flere job. Men formålet med at sænke topskatten var ikke at skabe flere job, men at øge arbejdsudbuddet, og det har vi jo heller ikke brug for i en tid, hvor ledigheden stiger. Desuden er der intet historisk belæg for at skattelettelser øger arbejdsudbuddet. Tværtimod er skatterne steget siden Anden Verdenskrig, samtidig med at flere og flere er kommet i arbejde. Årsagen er, at produktiviteten er steget. Derfor er indtægterne gået op, og så har folk ønsket mere fritid til at bruge deres nyerhvervede rigdom. Derfor er arbejdstiden gået ned, og det har øget arbejdsudbuddet. F.eks. ville kvinderne aldrig være kommet ud på arbejdsmarkedet i det omfang, det er sket, hvis arbejdstiden ikke var sænket så meget, at det både var muligt at passe hus og hjem og gå på arbejde. På den måde er familierne blevet tømt for arbejdskraft til at passe dem, der ikke kunne klare sig selv. Samtidig har familierne i stigende grad overladt forsørgelsen af dem, der ikke kan forsørge sig selv til samfundet - og derfor er skatterne steget så voldsomt. Hvis man vil vende den udvikling, må man i højere grad få dem, der lever af passiv forsørgelse, til at forsørge sig selv. Men da de typisk ikke kan klare et fuldtidsjob, betyder det, at der må oprettes et stort antal deltidsjob, som de kan klare, og hvis det ikke skal medføre alt for store investeringer, må det typisk ske ved, at to-tre-fire deltidsarbejdere deles om et fuldtidsjob. Skal de kunne leve af det, må man derfor give skattelettelser i bunden ved at hæve bundfradraget og sænke bundskatten, og samtidig bliver det nok nødvendigt med supplerende overførselsindkomster. Men hvordan får man arbejdsmarkedets parter til at gå med til det? Det gør man ved at pålægge arbejdsløshedskasserne at forsørge alle arbejdsløse i den arbejdsdygtige alder, som overhovedet besidder arbejdsevne, samtidig med at man overlader hele finansieringen af arbejdsløshedskasserne til arbejdsmarkedets parter. Så bliver det helt klart en fælles interesse at få flest muligt i arbejde ved at oprette deltidsjob og lade folk gå på arbejdsfordeling, når der er lavkonjunktur. Samtidig bliver der en oplagt interesse i at opkvalificere sig for at komme væk fra de fag, hvor der er arbejdsløshed, fordi det både vil medføre lav løn og lav arbejdstid.