Skab flere job

VK-INITIATIVER:Når man læser NORDJYSKE 30.1. januar om regeringens nye lov om beskræftigelses indsats og regeringens intentioner om "flere i arbejde", får man det indtryk, at der er masser af arbede at få. Regeringens udspil lyder flot og godt på papiret, men papir er noget af det taknemligste der findes. Sandheden og virkeligheden er en anden. Det kunne være rart, hvis politikerne bare for engang skyld forholdt sig til virkeligheden. Arbejdsløsheden falder ikke, nej! Tværtimod stiger den. Der er brug for helt andre måder at tænke på i forhold til arbejdsstyrken og i forhold til at få folk i arbejde. Det er galimatias, at før man kan blive aktiveret i et job eller på et kursus som er kompertencegivende, skal man være sikker på at have arbejde bagefter. Så var der jo ikke nogen grund til at blive aktiveret, for så har man jo arbejde, og det er så arbejds-giverens opgave at opkvalificere den pågældende medarbejder. Udviklingsmulighederne for arbejdsløse bliver stækket med et hug. Når det eneste saliggørende og identitetsskabende i vores samfund er at have arbejde, gør det meget svært at være arbejdsløs. Et aktiveringsprojekt kan være med til at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet og være med til at højne ens livkvalitet vel og mærke det er noget meningsfyldt. Det er svært at forstå, når vores ældre kun kan komme i bad hver tredje uge, og vores børn går i underbemandede institutioner, at der ikke er job med mening i. Resultatet af regeringens arbejdsmarkedspolitk betyder, at rigtigt mange, især kvinder, vil blive tvunget til at gå hjemme med isolation til følge.Det er ikke altid nok at fokusere på "rigtige" job, i et jobtrænings- og aktiveringsforløb, når der ikke er "rigtige" jobs at få. Det er derfor vigtig at forberede arbejdsmarkedet og de ledige på, når der kommer job. Derfor er det af stor betydning, at der sættes ind med kompetancegivende uddannelser og kurser, som er forberedt til fremtidens arbejdsmarked og ikke kun til ledige, som har et job på hånden. Regeringen har med deres politik fjernet flere jobs end de har skabt. Der er næsten ikke mere tilbage hjemmeserviceordningen, man har nedlagt den ene statslige stilling efter den anden, man har nedlagt skolepraktikker en masse osv.