Skab ikke flere ledige

VELFÆRDSPOLITIK:Man kan undre sig over, hvor man mangler arbejdskraft. De hidtidige beregninger siger, at vi vil runde syv pct. arbejdsløse i 2011. Det vil sige, at ca. 203.000 personer, der mangler noget at lave. På samme tid hævder man, at man skal afskaffe efterlønnen for at skaffe flere i arbejde. Det virker som det rene vrøvl. Fakta er, at man de seneste seks-syv år har talt om den kommende arbejdskrafts mangel. Og i samme tid er arbejdsløsheden steget og steget. Efterlønnen blev indført for at skaffe unge i arbejde. Denne opgave har den aldrig kunnet opfylde. Men den har opfyldt en anden opgave. Nemlig at virke som en lønforsikring ved nedslidning. Det vil sige, at dens ide og opgave ikke stemmer overens, så en revision er nødvendig. Så måske skal den erstattes af noget andet. Men vi kan ikke lade de nedslidte i stikken! Ser man på behovet på kapital, så vil det at få de arbejdsløse i arbejde give en indkomst på ca. 65 milliarder. Når disse bliver beskattet, giver de ca. 29 milliarder til stat og kommune. Men det er ikke den eneste virkning, for samtidigt spares der ca. 12 milliarder i offentlig støtte. Dertil kommer omsætningsafgifterne, som vil give ca. 10 milliarder. Altså ca. 51 milliarder lige ned i stat og kommunekasserne. Så konklusionen er: Få de arbejdsløse i arbejde i stedet for at skabe endnu flere arbejdsløse.