Skab ikke utryghed

Dansk Folkeparti tager afstand fra sundhedsminister Jakob Axel Nielsens udtalelse på Landsrådet om, at det ikke er afgørende, om private hospitaler i fremtiden står for helt op til 50 procent af alle behandlinger.

Hospitaler 6. oktober 2008 06:00

Det kan for det første ikke undgås, at en sådan udmelding fra de konservative vil skabe utryghed i befolkningen. For det andet er det økonomisk ufordelagtigt at overlade op til halvdelen af behandlingerne til privathospitaler. Det aktuelle takstsystem er således indrettet, at der er store udgifter forbundet med regionernes betaling til privathospitalerne for deres ydelser, Det er for DF altafgørende, at danskerne får optimale sundhedsydelser for pengene. Privathospitalerne er et udmærket supplement, men heller ikke mere end det. I DF har vi intet ideologisk begrundet problem med privathospitaler, men et stærkt offentligt sundhedsvæsen skal ikke udliciteres med ideologiske skyklapper for øjnene. For os handler det om lige adgang til sundhedsydelser, samt at det offentlige har den bedst mulige kontrol med sygehusvæsenet. Denne kontrol og indsigt vil ikke kunne garanteres, hvis halvdelen af sundhedsydelserne kommer på private hænder. Sidst, men ikke mindst strider den planlagte struktur på sygehusområdet og regionernes planer imod øget privatisering.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...