Skab ny ordning

Jeg synes, at de politikere og vælgere, der ønsker efterlønnen væk, burde tænke meget over de konsekvenser, som et bortfald af efterlønnen giver den enkelte lønmodtager, men også hele vort samfund.

Som formand for de knap 4000 Falck-reddere kan jeg se en fremtid, hvor der kan være ambulancereddere på 68 år, der kører nattevagt, de kan blive sendt på udrykning kl. to om natten. Ud af hvilestolen, ud og køre udrykning i den mørke nat, ved ankomst til adressen er der tale om en hjertepatient på 3. sal, som vejer 120 kg - det kan rigtig mange af mine medlemmer ikke holde til som 68-årig. Så er det rigtigt, som beskæftigelsesminister Inger Støjbjerg siger, at det er ikke sikkert, lønmodtagerne skal beskæftige sig med det samme hele livet - det er korrekt, men hvis mine kolleger som 62 årig f.eks. vil køre grus for en vognmand, skal de med de af regeringen vedtagne regler selv betale for omskolingen - det er helt ærligt for dårligt. Noget helt andet, som der ikke bliver talt ret meget om eller regnet på, er, at hvis efterlønnen bliver fjernet, vil der komme massive krav til de næste overenskomstforhandlinger om at få seniorordninger ind i overenskomsten, det kunne være nedsat arbejdstid eller nedsat funktion fuldt arbejdsgiverbetalt. Det forbedrer ikke erhvervsvirksomhedernes konkurrenceevne. Det kan kompenseres ved lettelse i selskabsskatten, men de små og mindre virksomheder, der virkelig har problemer her under finanskrisen, vil ikke få deres likviditet forbedret, for hvis der ikke er overskud, hjælper en skattelettelse ingenting. Der vil sikkert også blive væsentligt dyrere forsikringsmæssigt, når tilbagetrækningsalderen stiger, både på forsikringsdelen og pensionsdelen, her vil kravet fra lønmodtagerne sandsynligvis blive højere betalt arbejdsgiverpensionsbidrag, - gad vide om disse forhold er indregnet i regeringens tal! Jeg ønsker faktisk ikke flere udgifter pålagt virksomhederne, men alle de forringelser, som regeringen har sendt til os lønmodtagere, kan vi kun få betalt for under overenskomstforhandlingerne. Jeg er ikke så firkantet og blind, at jeg sagtens kan se, der er nogle økonomiske problemer, som kalder på en løsning, men inden der pilles i efterlønnen, bør der være fastlagt andre ordninger, f.eks. nemmere adgang til flexjob og førtidspension, det burde regeringen aftale med arbejdsmarkeds parter - LO /DA, men de borgerlige partier har ingen tradition for aftaler med LO/DA, men det har S og SF, hvorfor jeg har betydeligt mere tillid til, at en rød regering kan/vil lave holdbare aftaler for os lønmodtagere.