EMNER

Skab ny vækst i Nordjylland

Hele Nordjylland kom i fokus ved valgkampens begyndelse, da Danish Crown meddelte, at man agtede at lukke slagteriet i Hjørring.

Statsminister Anders Fogh Rasmussens resolutte tilsagn om støtte til udarbejdelse af en regional udviklingsplan allerede i år fortjener positiv respons. Jeg vil følge op ved at pege på en række områder, som kan være med til at vende udviklingen specielt i Vendsyssel. De initiativer, der er i gang for at skabe vækst i Vendsyssel, skal speedes kraftigt op. Og den iderigdom, der er i vores landsdel, skal have starthjælp, så vores udvikling kan komme på niveau med resten af landet. Det er ikke et valg mellem højteknologi eller de traditionelle erhverv. Vi skal satse på begge dele. Vi er som udkantsområde særlig følsom med hensyn til infrastruktur og konkurrenceevne på transport. Folketinget bør derfor ikke sænke taksterne over Storebælt og Øresund. Det vil svække vores færgeruter til Sverige og Norge. Jeg vil derudover pege på at udbygningen af Skagensvej fremrykkes, så den færdiggøres tidligere end planlagt. Turismen rummer et stort beskæftigelsesmæssigt potentiale i Vendsyssel, men vi skal have økonomisk støtte til en kvalitetsudvikling, som bevarer og fremmer vores unikke egenart og natur. Vi skal have lov til at bygge flere sommerhuse - også på Læsø. Der kan skabes mange gode arbejdspladser ved en udvikling af helsebehandlingstilbud både i Skagen og på Læsø. Vi kan hjælpe fiskeriet ved at gøre hele Kattegat til et forsøgsområde, som alene reguleres ved tildeling af et årligt antal havdage, hvor al fanget fisk til gengæld må bringes i land. Landbrugserhvervet bør støttes i dets ønsker om at bygge en bio-ethanolfabrik i Vendsyssel. Vi bør på alle områder satse endnu stærkere på innovation og iværksætterudvikling. Det skal vi ved et endnu tættere samspil mellem forskning og produktion. Derved kan vi skabe grobund for en øget industriel produktion i vores landsdel. Vi skal udvikle nye kompetencer både produktudviklingsmæssigt og produktionsteknisk. En universitetsafdeling i Frederikshavn ville kunne fremme en sådan udvikling. Vendsyssels Udviklingsråd er allerede langt fremme med en strategiplan, som også indeholder mange beskæftigelsesfremmende initiativer, der umiddelbart vil kunne indgå i en regional udviklingsplan. Jeg vil opfordre til, at vi over en bred front finder sammen om alle de gode initiativer, som med Anders Foghs tilsagn om støtte vil kunne skabe ny vækst i Vendsyssel.