EMNER

Skab visionær kommune

DEBAT

Skab en visionær kommune, der tager hånd om breddeidrætten. 10. september skrev jeg et debatindlæg i Nordjyske, hvor jeg anbefalede Hjørring Kommune at tage en ”time-out” for renovering af kommunens mange idrætsfaciliteter. Efterfølgende har der været afholdt idrætskonference i Aalborg den 17. september med temaet fremtidens idrætsbillede i Danmark. Konferencen kom med mange gode bud på, hvordan man møder de behov som den moderne idrætsudøver har – specifikt i forhold til krav om fleksibilitet og rummelighed. En ”time-out” i 2010 i Hjørring Kommune bør derfor bruges til at komme ordentlig i dybden og skabe konkrete målsætninger for breddeidrætten ved at: - Opsætte en vision for alle renoverings- og investeringsopgaver med baggrund i den viden Bygge og anlægsfonden, idrættens analyseinstitut og DGI huse og haller anvender. - Lave en investeringsplan på 10 år, der har følgende elementer: -alle faciliteter ses i en sammenhæng for hele kommunen, - flere penge - sats på specialfaciliteter få steder og lav samtidig gode decentrale faciliteter til de ikke mobile – f.eks. børnene, der dyrker idræt tæt på bopælen. - Overveje nye former for drift - eks. DGI huset i Århus eller Vejen idrætscenter – som kunne være erhvervsdrivende fonde, hvis mål er at drive og udvikle idrætsfaciliteter i Hjørring. En fond kan igangsætte aktiviteter for borgere og tjener egne penge til driften. Bonuseffekten er, at idrætsforeningerne også får flere medlemmer, at faciliteterne udvikles og der kunne ses på stordriftsfordele. - Og meget vigtigt: involver foreningslivet og borgerne via oplysning af ny viden, høringer om ønsker og brugerundersøgelser - allerede i etableringsfaserne. Det handler om at bevæge sig fra en uklar idrætspolitik til en konkret breddeidrætspolitik, som tager hensyn til at det skal være let at være aktiv, let at blive aktiv og at alle skal have råd til at være aktive.