Skaber uddannelse forandring?

Af Uffe Ankeraa Globaliseringen er over os alle ikke kun de ufaglærte. Virksomhedernes hele værdikæde kan outsources og bliver det i større og større grad. Ganske mange ledere og medarbejdere har og ser stadig fænomenet, som "en slags tyv i natten" - skal vi gemme os for det uundgåelige og lade stå til eller få det bedst mulige ud af udflytningen af funktioner, viden, erfaringer og arbejdspladser - konsekvenser, som gemmer sig bag begrebet : "Outsourcing" ? Regeringen med statsministeren selv for bordenden har netop lanceret sit svar på "globaliseringen" ved at nedsætte et såkaldt "Globaliseringsråd". Hvem sidder så i dette fremadrettede råd : Alle som vi til hudløs har set på gennem årene i presse og på TV, sværvægterne fra fagbevægelsen og arbejdsgiverne, krydret med blandt andre Ole Jensen fra Aalborg. Ole Jensen må føle sig som drengen i "Kejserens Nye Klæder", når han ved de første møder i rådet kigger sig omkring. Ole med mellemnavnet "opfinder" Jensen kan ikke andet end undre sig dybt over, hvor alle disse beslutningstagere har "leget flyverskjul" de sidste mange år. Globalisering har transportbranchen kendt til lige så længe, der har været forretning at gøre internationalt - tænk på Danmarks største og mest indbringende erhverv, rederivirksomhed, som gang på gang får aktieejerne til at glæde sig - både de som har aktier i rederier og de som nyder KFX -indeksets velsignelser. Vi taler om et erhverv, som indtjener i omegnen af 22 milliarder kroner til sig selv og Danmark. "Globaliseringsrådet" har lovet at komme med sin første rapport til os alle sidst på året - for det haster! Spørgsmålet er alvorligt nok : "Hvad og hvem skal vi leve af, når der et andet sted i verden findes mennesker, som véd mindst ligeså meget som os og kan formidle deres viden og færdigheder væsentlig billiger end os i Danmark ?" "Huset Mandag Morgen" lancerede en bevægelse af tiden : "Innovationsbevægelsen", som i lighed med andelsbevægelsen kunne være svaret på ovennævnte spørgsmål : "Hvem skal vi leve af ?" Her er tale om en folkelig bevægelse, en mobilisering af de mange ideer, kreative vækstmiljøer, anderledes dannelsesprocesser i vort grund - og videreuddannelsessystem, visionære, modige og faglærte ledere, livslange læringsprocesser, nye møde - og undervisningsformer både i vore uddannelser , organisationer og virksomheder. Hvorfor skal vi vente, du og jeg, på nogle top styrede råd fra en samling af mennesker, som har deres på det tørre og værst af alt har "sovet i timen" under mottoet: "Undgå for alt i verden at indvendige mønstre brydes, for så kan helt nye verdener opstå !" Var det så bare hos "Globaliseringsrådets" medlemmer indre mønstre skulle brydes, var forandringen til at overse . Men "Innovationsbevægelsen" starter med dig selv og dit manglende mod til opbrud og bevægelse, et uddannelsessystem som kun tilpasser sig forandringer og på mange måder har nok i sig selv. Former dannelsesprocesser, der stadig modsvarer industri - og servicesamfundets kompetencer, anvender undervisningsformer og læreprocesser, hvis indhold kan føres tilbage til århundredskiftet - for klasseundervisningsformen og forelæsninger endnu længere tilbage! Aflæring og afskoling ellers ingen "Innovationsbevægelse", for det uddannelsessystemet gør og har gjort skaber ingen nye dannelsesprocesser - uddannelsessystemet i Danmark udgør den største trussel mod enhver forandring !