Musik

Skabs-vendelboen sælger billetter

Allerede 80 tilmeldte til fokusdag på forfatterskabet

VENDSYSSEL:Vendsyssel litterære Selskab har valgt at arrangere et tematisk forløb med afsæt i Klaus Rifbjergs forfatterskab. - Vi har netop valg Rif-bjerg fordi han er en kanonisk forfatter, og fordi vi anser ham for at være en "skabsvendelbo". - Vi ved godt, at han i indfødsretlig forstand ikke er vendelbo, men han er jo så tilpas assimileret, mener formanden for Vendsyssel Litterære Selskab Peter Michael Lauritzen, som ydermere understreger Vendsyssels store betydning i Rif-bjergs forfatterskab. - Det synes vi er nok så vigtigt som dåbsattesten. At han er kanoniseret synes vi er indlysende, selv om vi tillader os at have den holdning, at kanonen er en hvid kanin. Peter Michael Lauritzens understreger vigtigheden af, at få sat fokus på forfatterskabet. Det sker efter hans mening alt for sjældent, fordi mediepersonen Rifbjerg kommer til at skygge for forfatteren og digteren. Det er lykkedes Vendsyssel litterære Selskab at samle de ypperste folk til at belyse forfatterskabet: Peter Stein Larsen fra Ålborg Universitet, Marianne Stidsen fra København Universitet og Frits Andersen fra Århus Universitet. De behandler lyrikken, novellerne og romanerne i forfatterskabet. Og Rifbjergs "egen mand", professor Torben Brostrøm, tegner det personlige portræt af vennen gennem et halvt århundrede. Klaus Rifbjerg lægger selv ud med at læse novellen "Poulsen (privat)" fra Kandestederne, og han deltager med fyr og flamme i afslutningens jamsession. Jazz-jam Det sidste indslag er helt genuint, nemlig en opførelse af et jazz/poesi-stykke, kaldet "I den lille by". Stykket opføres af Carsten Dahls kvintet med kapelmesteren selv på piano, Christine Dahl på saxofon og klarinet, Louis Hjulmand på vibrafon, Hugo Rasmussen på bas og Rifbjergs egen søn, Frands Rifbjerg, på trommer. Rifbjerg selv er poeten i stykket. - Det er altså kongerigets ypperste jazzmusikere, der kommer på Tolne Efterskole lørdag den 20. august til et arrangement om Rifbjergs forfatterskab, vi nødigt, men gerne kalder i særklasse – både forfatterskabet og arrangementet, siger Peter Michael Lauritzen Der er allerede 80 tilmeldinger til litteraturdagen. - Det er rigtig pænt i betragtning af, at der er to måneder til dagen, siger biblioteksleder Jens Ivar Steffensen, Sindal Bibliotek. Det er biblioteket, der som hjemsted for Vendsyssel Litterære Selskab modtager alle tilmeldinger til den årlige litteraturdag, der i år har plads til flere deltagere end tidligere. - Vi laver det lidt anderledes, idet vi tager efterskolens nye hal i brug. Det giver plads til 180 mennesker, oplyser bibliotekslederen, som også er bestyrelsesmedlem i selskabet. Det har til formål at sætte fokus på vendsysselske forfattere, og når valget i år er faldet på Klaus Rifbjerg, så er figenbladet, at han har tilbragt mange ferie i den nordlige del af Vendsyssel Billetsalget til litteraturdagen slutter den 12. august, og billetterne sælges efter møllerens gamle princip. Tidligere år har der været så stor interesse, at der var overtegnet. Stævnet er stættet med 10.000 kroner af BG-Banks centrale litteraturpulje.