Forsikringsvirksomhed

Skade koster mindst en halv million

Økonomisk ansvar for tagskader på Dalhøjen kan tage lang tid at afgøre

FJERRITSLEV:Det kommer til at koste over en halv million kroner at reparere stormskaderne på Fjerritslev Boligforenings byggeri på Dalhøjen. Det vurderer boligforeningens regnskabsfører Jørgen Albrektsen på nuværende tidspunkt. - Prisen for de to nye tage er alene 380.000 kr. plus moms, og dertil kommer reparation af vandskaderne inde i lejlighederne, som vi nu er gået i gang med at udbedre. I beløbet er der ikke taget højde for, om de tre øvrige tage skal undersøges og eventuelt også gøres bedre fast i kanten, som det sker nu med de ødelagte tage. - Det er vores holdning, at de andre tage skal undersøges, siger Jørgen Albrektsen. Uenighed om ansvar Der har været et sonderende møde mellem de implicerede parter i byggeriet, men der er intet afklaret om ansvaret for skaderne, oplyser boligforeningens formand. - Vi mener, at tagpappet ikke er fastgjort efter forskriften, men det er tagdækkerfirmaet ikke enig i. På tagfirmaets egen hjemmeside er der imidlertid en vejledning i, hvordan tagpap skal sømmes fast, og den vejledning er ikke fulgt, fastslår Jørgen Albrektsen. - Efter vejledningen skal sømmene anbringes i zigzag ned seks cm afstand, men de er sat med 10-12 cm afstand og på en lige linje. Han vurderer, at der godt kan gå lang tid, før det økonomiske ansvar for stormskaden 8. januar er afgjort. - Indtil videre koncentrerer vi os om at få repareret skaderne, så beboerne får normale forhold igen. Det betaler vores forsikringsselskab i første omgang, og så må vi se, hvad der sker.