Lokalpolitik

Skadelig tomgang

FORURENING: Kære Henrik Thomsen. Ifølge Kræftens Bekæmpelse og Institut for Miljøvurdering sker der hvert år 1250 dødsfald på grund af partikelforureningen, der bl.a. kommer fra trafikken. Det er især de ultrafine partikler fra den voksende mængde dieselbiler, der er sundhedsskadelige. I bekendtgørelse nr. 664 af 16. december 1982 af Reglement om miljøbeskyttelse kan kommunalbestyrelsen for at forebygge luftforurening fastsætte bestemmelser om begrænsning i adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang. Kommunerne i det storkøbenhavnske område har udnyttet denne mulighed og med virkning fra den 1.juli 1990 indført følgende regulativ: "Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være gang længere end højst nødvendig og højst i 1 minut". I 1986 vedtog Århus Byråd et regulativ, der forbyder motoren i et holdende motorkøretøj at være i gang mere end 3 minutter og i 1992 vedtog Odense Byråd et regulativ, der forbyder at holde stille med motoren i gang mere end 3 minutter. Og i flere byer i udlandet bl.a. i Schweiz og Østrig har man længe haft tilsvarende bestemmelser. Jeg ved godt at man i Aalborg har foretaget forskelligt for at begrænse luftforureningen fra trafikken. Man har opfordret folk til at undlade at holde stille med motoren i gang og der er indført miljøzoner. Og Teknisk Forvaltning har vist også skrevet til Taxa og bedt Taxa om at være med til at begrænse luftforureningen. Og på broklapperne er der påmalet en opfordring til at standse motoren. Men man oplever stadig, at mange dieselkøretøjer holder stille længe med motoren i gang. Og man kan konstatere, at der ofte flere steder i byen holder Taxa længe med motoren i gang. F.eks. foran Banegården holder der ofte en lang række Taxa, alle med motoren i gang. Da henstillinger åbenbart ikke får bilisterne til at undlade at holde stille med motoren i gang, vil jeg opfordrer dig til, at forelægge for Teknisk Udvalg og Byrådet et forslag til regulativ i lighed med det der er gennemført i de storkøbenhavnske kommuner, samt i Århus og Odense kommuner, der forbyder bilister at holde stille med motoren i gang mere i end 1-3 minutter, for på den måde at begrænse luftforureningen fra trafikken og måske dermed begrænse antallet af dødsfald. Med et sådant regulativ er der hjemmel til at idømme bøder til de bilister, der overtræder regulativet, som man kan idømme bøder til de bilister, der overtræder parkeringsreglerne.