Hospitaler

Skadestue etableres måske

Venstres amtsrådsgruppe mener at den skal etableres

BRØNDERSLEV:Måske bliver der alligevel etableret en psykiatrisk skadestue på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Venstres amtsrådsgruppe mener, at skadestuen skal etableres, selv om den er med i det sparekatalog, som amtets embedsmænd udsendte i maj. - Faktisk mener vi, at etableringen af skadestuen slet ikke er til diskussion, siger amtsrådsmedlem Birgitte Josefsen (V) på vegne af hele Venstres amtsrådsgruppe. Indtil sparekataloget udkom, var det planen at etablere en psykiatrisk skadestue i Brønderslev til at dække hele Vendsyssel. Det er de gode erfaringer fra den psykiatriske skadestue, der i 2001 blev etableret i Aalborg, der fører til, at der også har været arbejdet på at etablere en skadestue i Brønderslev. Erfaringerne fra Aalborg var så gode, at det i forbindelse med budgetlægningen i 2002 blev besluttet i amtsrådet, at der også skulle etableres en skadestue i Brønderslev efter samme mønster som den i Aalborg.På et halvt år var der næsten 1000, der mødte op på den psykiatriske skadestue i Aalborg. Omkring halvdelen blev indlagt på en psykiatrisk sengeafdeling. Den psykiatriske skadestue i Aalborg dækker Aalborg-området og de himmerlandske kommuner. - Det står klart, at skadestuen i Aalborg ikke også kan klare at tage klienter fra Aalborg. Det kan ikke være rimeligt, at man i Vendsyssel får en dårligere service end i Aalborg og Himmerland, siger Birgitte Josefsen. Der er mange praktiserende læger, der har påpeget nødvendigheden af at få etableret en psykiatrisk skadestue, idet der er mange, der henvises hertil.Selv om Venstres amtsrådsgrupper kun tæller 11 medlemmer, tror Birgitte Josefsen på, at den psykiatriske skadestue i Brønderslev etableres som besluttet i 2002. - Vi kan simpelthen ikke forsvare andet, siger hun. I sparekataloget er der lagt op til, at to afdelinger på Brønderslev Psykiatriske Sygehus nedlægges. Det er afdeling N 15, der er en revalideringsafdeling, samt afdeling N 19, der er en langtids-afdeling, der foreslåes lukket. - Det er nogle tal, der skal regnes mere på, siger Birgitte Josefsen. På det somatiske sygehus i Nørregade peges der i amtets store sparekatalog på, at de sidste ni medicinske sengepladser nedlægges.