Hospitaler

- Skadestuen skal ikke lukkes

Sygehusledelsen i Vendsyssel forstår de yngre læger, men vil ikke lukke den akutte modtagelse

Cheflæge Michael Andreassen: - Der skal være en akutfunktion i Frederikshavn, så folk med en bullen finger ikke skal helt til Hjørring. Foto: Kurt Bering

Cheflæge Michael Andreassen: - Der skal være en akutfunktion i Frederikshavn, så folk med en bullen finger ikke skal helt til Hjørring. Foto: Kurt Bering

NORDJYLLAND:Den kirurgiske skadestue på Frederikshavn Sygehus fungerer ikke optimalt. Den er underbemandet, lægerne er unge og uerfarne, og den ortopædkirurgiske afdeling mangler en bagvagt, som de unge læger kan konsultere ved tvivlsspørgsmål. Mette Worsøe fra Yngre Læger har rejst kritikken, som NORDJYSKE Stiftstidende fortalte om i går, for at beskytte både patienter og de yngre læger, der har urimelige arbejdsforhold. Hun frygter, at kvaliteten på sigt bliver dårligere. Sygehusledelsen i Sygehus Vendsyssel er delvist enig. - Jeg er enig i, at bagvagtsdækningen og det uddannelsesmæssige niveau ikke er godt nok på den kirurgiske skadestue. Lægerne bliver belastet, fordi de er færre om vagterne, og uvisheden som ny læge, uden at have en erfaren i nærheden, gør de yngre læger utrygge, fortæller cheflæge ved Vendsyssel Sygehus, Michael Andreassen. Rammer ikke patienter Men patienter behøver ikke føle sig utrygge ved at komme på skadestuen i Frederikshavn. Det går i sidste ende ikke ud over dem eller kvaliteten af deres behandling, at der er for får læger. - Det er kun lægerne, det belaster. For de har flere vagter end ellers, siger Michael Andreassen. Han understreger, at lægernes vagter på skadestuen ikke er hårde, da skadestuen i gennemsnit kun modtager fem patienter på et døgn. Desuden modtager skadestuen sjældent opgaver, som de yngre læger ikke kan klare. - Skaderne i Frederikshavn er små, og derfor er det heller ikke et problem, at de unge læger ikke kan klare komplicerede skader, siger cheflægen. Alligevel er sygehusledelsen opmærksom på problematikken omkring skadestuen, og der skal ske noget hurtigt. Men sygehusledelsen og Yngre Lægers formand er ikke enige om, hvad der skal ske. Luk den! - De skal tage konsekvensen og lukke skadestuen helt af hensyn til borgerne. Borgerne skal kunne få behandling af samme kvalitet på alle landets skadestuer. Og hvorfor så ikke sende patienterne direkte til Hjørring og undgå turen omkring Frederikshavn Sygehus?, siger Mette Worsøe, formand for Yngre Læger. Cheflæge Michael Andreassen er ikke enig. - Der skal være en akutfunktion i Frederikshavn, så folk med en bullen finger ikke skal helt til Hjørring. Men modtager vi større skader - for eksempel folk, der er traumatiseret, så kan lægerne i Frederikshavn ikke klare det, og patienterne skal til Hjørring eller Aalborg. Sådan har det været i mange år. Men faktum er, at der ikke kommer sådanne skader ind, understreger lægen. Sygehusledelsen håber dog, at der snart gøres noget ved problematikken. - Vi skal have skabt en anden model for akutfunktionen i Frederikshavn, og det håber jeg sker indenfor de næste måneder. Men den skal ikke nedlægges. Desuden skal vi finde en løsning, så de yngre læger spiller en anden rolle med mindre ansvar, og vi skal ansætte flere læger.