Skæbner og prestige står på spil

Landsretsdom kan tvinge anklagemyndighed til at droppe ankesag mod Tvind-stifteren Amdi Petersen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tvind-leder Mogens Amdi Pedersen har været svær at få kontakt til siden sagen sidst var for i retten. Arkivfoto: Scanpix

VIBORG:Skæbne og prestige står alvorligt på spil i Vestre Landsret, når der tirsdag falder dom i Tvindsagen mod skolesamfundets tidligere talsmand, Poul Jørgensen. Anklagemyndigheden har krævet en straf til Poul Jørgensen på mindst tre års ubetinget fængsel. Ganske vist er det udelukkende Poul Jørgensens personlige skyld eller uskyld i tiltalerne for groft underslæb og groft skattesvig, som landsretten tager stilling til. Sagen gælder anklagemyndighedens anke af byrettens pure frifindelse af Mogens Amdi Petersen, Poul Jørgensen og fem andre Tvind-folk i 2006. En ottende fik en betinget dom. Men indirekte får dommen konsekvenser for Tvind-stifteren, Mogens Amdi Petersen og fire andre, landflygtige Tvind-topfolks fremtid. Jaget vildt - måske De vil helt sikkert fortsat være jaget vildt rundt omkring i verden og forhindret i at sætte fod i deres fødeland, hvis Poul Jørgensen kendes skyldig. I hvert fald så længe de fortsat unddrager sig den ankesag mod også dem, som anklagemyndigheden forgæves har forsøgt at få i stand. Frikendes Poul Jørgensen derimod, er der - helt afhængig af landsrettens begrundelser - en mulighed for, at anklagemyndigheden tvinges til helt at droppe retsforfølgelsen også af Mogens Amdi Petersen og de fire andre. De kan så frit rejse til og fra Danmark igen. Og da vil anklagemyndigheden og staten lide et prestigetab af de store i betragtning af, at den otte et halvt år lange efterforsknings- og retsproces har kostet det offentlige uhyre summer i udgifter til retsmøder og efterforskning. Tvind vil få nyt belæg for gamle beskyldninger mod det borgerlige samfund for heksejagt og politisk forfølgelse af deres socialistiske idéer. - Uanset om Poul Jørgensen kendes skyldig eller uskyldig, eksisterer anken mod de øvrige fortsat, indtil statsadvokaten træffer en anden afgørelse, siger en af anklagerne, Erling Vestergaard. Han afviser at spekulere i, hvad anklagemyndigheden stiller op i den ene eller anden situation. Hvis Poul Jørgensen frikendes, gør anklagemyndigheden først sin stilling op efter en grundig nærlæsning af landsrettens præmisser, påpeger han. Anklagemyndigheden har under landsretssagen fremført, at Poul Jørgensen har snydt skattevæsnet og på ulovlig vis brugt midler fra Tvinds humanitære fond til at drive Tvinds almindelige forretning "i forening" med Mogens Amdi Petersen og de øvrige. Men selv om Poul Jørgensen frifindes, kan anklagemyndigheden måske alligevel have noget at have en fortsat tiltale i, påpeger professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet, Lars Bo Langsted. Ingen forældelse - Så bliver det ganske vist svært at opretholde tiltalen på de samme punkter for de andre. Men hvis retten når frem til, at der er sket noget strafbart, men at anklagemyndigheden ikke har bevist, at Poul Jørgensen har haft tilknytning til det, så betyder det ikke nødvendigvis, at de andre ser pæne ud, siger Lars Bo Langsted. Amdi Petersen og de øvrige kan ikke forlade sig på en forældelse af sagen, hvis anklagemyndigheden opretholder tiltalen, siger både juraprofessoren og anklageren. Tvindfolkene forlod Danmark straks efter byretsdommen. Og kun Poul Jørgensen er det lykkedes anklagemyndigheden at få stukket en såkaldt forkyndelse af anken i hånden. En forkyndelse, som ifølge retsplejeloven skal overbringes personligt. I og med at Mogens Amdi Petersen og de øvrige har unddraget sig forkyndelsen ved at stikke af til udlandet, hvor end ikke deres egne advokater har kunnet hjælpe anklagemyndigheden til at få kontakt, bortfalder ifølge retsplejeloven enhver forældelsesfrist. /ritzau/