Lokalpolitik

Skæbnetid for 2004-budgettet

Byrådet ventes at indgå et bredt budgetforlig i denne uge

HALS:Hvis alt går som ventet, vil der allerede i denne uge blive indgået et bredt, politisk forlig om næste års kommunebudget. Samtidig vil det blive afgjort, om to af budgetfasens mest debatterede emner, indførelsen af en ny førskoleordning og endnu en besparelse på folkeskoleområdet, vil blive realiseret eller ej. De to byrådsfløje - S på den ene side og V, K samt løsgænger Jens Møller på den anden - stikker således senere i dag endnu en gang hovederne sammen hver for sig, og derefter mødes et forhandlingsudvalg senere på ugen for at se, om de kan opnå enighed om de få budgetpunkter, hvor der endnu ikke er enighed. Uenigheden drejer sig blandt andet om, hvor mange penge der skal skydes i Landsbyggefonden, og derudover vil kun S bruge penge på rekreative anlæg, en ny sti fra Hals til Bisnap samt en asfaltering af Nørtoftvej i Ulsted, ligesom også kun S vil finde en endnu ikke specificeret besparelse på 225.000 kr. på ældreområdet. Omvendt er det kun de borgerlige, der vil skaffe sig en millionindtægt på salg af fast ejendom, ligesom de er indstillet på at hente besparelser på en nedlæggelse af den faste gæstedagpleje, på en omlægning af produktionsformen i Fjordkøkkenet og på en reduktion i IT-leasingen. Mens de ovennævnte områder alle er nogle, som de folkevalgte ventes at kunne tale sig til rette om, så er det i virkeligheden beslutningerne om den nye førskoleordning og folkeskolebesparelsen, der imødeses med størst spænding. Og selv om det i forlængelse af den til tider ophedede debat om de to nye budgettiltag ville være lettest bare at droppe de to omstridte forslag, så er det ikke så nemt endda, idet der i begge tilfælde opereres med en kærkommen besparelse i forhold til det samlede budgetbillede - og som formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), tidligere i sagen om folkeskolebesparelsen har fastslået, så sidder byrådsmedlemmerne i den afgørende budgetfase med dette krav i baghovedet: - Vi er meget lydhøre over for alternative spareforslag, men vi er sidste ende nødt til at få det krævede spareprovenu i hus.