Dronninglund

Skæbnetime nærmer sig

Fristen for bemærkninger til tredje havnefront-forslag udløber

SÆBY:Skæbnetimen for Dronninglund-entreprenøren Børge Juul Kristensens tredje projektforslag for et boligbyggeri på havnefronten i Sæby nærmer sig. Projektet har i nogen tid været ude til naboorientering, og fristen for bemærkninger og protester i den forbindelse udløber på mandag. Sæby Kommunes planchef, Claus Bo Frederiksen, oplyste i går kort før rådhusets lukketid, at der endnu ikke var indkommet bemærkninger til projektet. Det ventes dog at være sket, når fristen udløber på mandag. Bl.a. fra Sæby Havns Beboerforening, der også har udtrykt stor utilfredshed med udformningen af det tredje projekt, som den finder strider mod formålet med lokalplanen for havneområdet. Foreningen protesterede også kraftigt mod de to første projekter og fik nr. to standset, da Naturklagenævnet gav den medhold i dens anke mod projektet. Granskes nøje Planchefen oplyser i øvrigt, at planen er, at plansektionen efter fristudløbet for bemærkninger vil dykke ned i projektmaterialet og efter at have gennemgået det og bemærkningerne nøje udarbejde en indstilling til teknisk udvalg om, hvorvidt den kan anbefale eller ikke anbefale de ansøgninger om dispensation, Børge Juul Kristensen har søgt om. Entreprenøren ønsker, inden der indsendes byggeansøgning, at vide, om han kan få de ønskede dispensationer, som han selv - modsat beboerforeningen - mener er af mindre væsentlig betydning. Det er endnu uvist, om teknisk udvalg vil træffe en afgørelse om dispensationsansøgningerne eller udarbejde en indstilling til byrådet. Børge Juul Kristensens byggeplaner på havnefronten går på opførelse af 16 luksus-ejerboliger, hvoraf halvdelen, hver på 200 kvadratmeter, ventes at ville komme til at koste omkring tre mio. kr.