EMNER

Skær ikke ned på hjælp

Den danske regering har bevilget 420 mio. kr. til nødhjælp og genopbygning i de katastroferamte lande

og har i den forbindelse lovet, at bistanden til fattige lande friholdes fra yderligere nedskæringer som konsekvens af katastrofen. Regeringen har også lovet, at hvis der i løbet af året bliver brug for yderligere midler til den såkaldte katastrofefond p.g.a. andre katastrofer, så findes pengene på en måde, der også friholder de fattigste fra nedskæringer. Desværre har regeringen foreløbig valgt at tage 120 mio. kr. fra miljøbistanden til Indonesien, Thailand og Malaysia og omdirigere dem til andre formål. Det vil Enhedslisten gerne undgå og vil tage sagen op med regeringen. Det er positivt, at regeringen vil undgå at skære yderligere ned på bistanden til de fattigste, og det er positivt, at regeringen vil fylde flere midler i katastrofefonden, hvis der bliver behov for det. Men vi ser ingen grund til at tage pengene til nødhjælp og genopbygning fra miljøbistanden til samme lande.

Forsiden