Lokalpolitik

Skær ikke ned på støtte

REGIONAL:Danmark står til at miste halvdelen af den regionalstøtte, vi får fra EU. Det var den hårde melding, som EUs kommissær for regionalpolitik, Danuta Hübner, kom med forleden. Meldinger fra blandt andet udenrigsministeriets afdeling i Bruxelles peger dog på, at det ikke kommer til at se så slemt ud. Men fakta er, at EU i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2007-2013, som finder sted netop nu, er nødt til at fordele regionalstøtten anderledes. Det ligger fast, at landene vil komme til at betale mellem 1 og 1,14 pct. af deres bruttonationalindkomst til EU, men i EU's budget er selv procenter eller promiller ganske store beløb. Nogle af de rigeste lande ønsker at sætte et loft på indbetalingerne til EU på 1 pct., og det skaber seriøse problemer med at få regnskabet til at hænge sammen. For når landene samtidig har aftalt, at man ikke kan røre ved landbrugsstøtten, som udgør halvdelen af budgettet før 2013, må pengene tages andre steder fra. Blandt andet fra de såkaldte strukturfonde, der giver støtte til regioner, der har det svært. Da antallet af regioner, der har det svært er blevet større med udvidelsen betyder det samtidig, at man vil skulle prioritere hårdere i forhold til hvilke regioner der kan modtaget støtte, og danske regioner vil nu komme længere ned af listen. Det er den danske regering, der er med til at forhandle EUs budget på plads, og som derfor har et hovedansvar for at fremføre danske synspunkter. Statsministeren har lagt sig i sadlen for at reducere Danmarks indbetalinger til EU, hvilket naturligvis har en pris. Denne pris skal betales af de skrøbeligste regioner i Danmark, og selvom Storstrøms Amt, Nordjylland og Bornholm er relativt velstillede i EU sammenhæng, vil nedskæringer i disse områder være ukloge. Hvis vi skal nå EUs målsætninger om at blive den mest konkurrencedygtige økonomi i verden inden 2010, kræver det investeringer i de svageste områder. I sidste ende er det stats- og regeringscheferne, der på topmødet 16. og 17. juni tager stilling til budgettet, og her må vi håbe, at landene opfører sig ansvarligt og ikke giver Danuta Hübner ret i sine dystre profetier om massive nedskæringer til de svageste regioner. Ole Christensen, Ole Langesvej 34, Brovst, er medlem af Europa-parlamentet (S) og medlem af parlamentets regionaludviklingsudvalg.