Skær ned på administration

EMNER 27. maj 2003 08:00

I forbindelse med de omfattende planer for amputering af NT vil jeg i stedet foreslå følgende effektive metode til løsning af de akutte økonomiske problemer: Administrationen reduceres fra 100 ansatte til max. 10 personer (i Århus Amt er ansat fem personer i administrationen af det derværende trafikselskab), inddragelse af sommerruterne, natlinjerne fra Aalborg, som er et rent overflødighedshorn i tider, da den offentlige økonomi dagligt forværres, skal disse udelukkende trafikeres i julemånederne, indførelse af betaling for samtlige passagerer samt bortfald af gratis abonnementkort til skoleelever. Hvorfor er der i grunden ansat så svumlend et antal ansatte i administrationen i NT? Er det afdankede socialdemokrater, som ikke kan få beskæftigelse på normale vilkår? Mistanken er ganske nærliggende. Trafikchefen Hans Fink, som har været ansat i samme eller tilsvarende stilling hos amtet siden midten af 70'erne, skal omgående erstattes med en kompetent person fra det private erhvervsliv. Når ovennævnte ideer er gennemført, er alle de planlagte og destruktive indgreb i det eksisterende linjenet ganske overflødige. Kurt Thomsen Bynkevej 36, Hjørring

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...