Skolelukninger

Skær ned på luksus

SKOLESTRUKTUR:Kære Maarup og politikere i børne- og familieudvalget: Selv om det er nu og her, der skal spares for at få budgettet til at hænge sammen, så gælder det vel stadig om at finde langsigtede løsninger og samtidig bevare det fundamentale. I dagens Danmark er det for landsbyerne fundamentalt at bevare en skole i nærmiljøet for derved at sikre bevarelse af landsbyen generelt. Det er derfor en meget kortsigtet løsning at lukke Astrup Skole for at spare 1-1,5 mio. kr. En kortsigtet løsning alene med det formål at spare penge, det er en falliterklæring i dagens Danmark. En kortsigtet løsning, som ødelægger alt det, vi har opbygget gennem de sidste 15 år. Okay, vi skal spare og gerne komme ud af krisen uden at komme under administration. Det er forståeligt, men findes der virkelig ikke mere langsigtede løsninger, noget som kan forbedres, effektiveres og derved spare penge. Der er til flere af landsbyerne i Mariagerfjord blev bevilliget penge til hal/multiforum og klubhus, som har glædet os alle, men det virker bare helt meningsløst, når fundamentet for landsbyen, skolen, nu er lukningstruet. Der må kunne spares på mere luksuriøse områder, områder som kan lægges i dvale til bedre tider. Her tænkes på kulturskolen, kan der ikke spares lidt på alle de gode tilbud, som udbydes her. Hvis kommunen ikke har råd til alle disse tilbud, gælder både musik og undgdomsskolen og andre gode aktiviter, så som Fjordens Dag, kan de vel lægges i mølposen til bedre tider. Det er rigtig gode tilbud, men hvis vi ikke har råd, så hellere miste disse tilbud frem for landsbyskolerne. Hvad med dagplejen, vil en privatisering af dagplejen være muligt og kan der derved spares penge. Hvad med de grønne områder, kan vi leve med mindre service her, hvis det kan redde vores skoler. Der må være flere forskellige muligheder for at spare penge og det må være politikernes ansvar at opstille forskellige muligheder for besparelser. Det forslag, der er sat i høring, er meget ensidigt; vi lukker landsbyskolerne. Men det er ikke det, vi vil. Giv os nogle valgmuligheder. Mogens Jespersen sagde på mødet i Astrup, at borgerne selv skulle komme med andre muligheder for besparelser, det er der sikkert også nogle der gør, men det er svært, når man normalt ikke er politisk aktiv og det er jo også derfor, vi har valgt jer ind, for at I kan varetage vores interesser og foretage beslutninger på demokratisk vis. Jeg savner derfor en form for en sparekatalog, hvor der opstilles forskellige former for besparelsesmuligheder. prioriteret efter borgernes ønsker, og så er jeg sikker på, at lukning af skoler vil komme langt nede på listen. Skolen er jo landsbyens omdrejningspunkt og fundamental for et velfungerende samfund. Hvorfor nedlægge noget som fungerer, giver god udvikling og gode resultater?