Lokalpolitik

Skær ned på politikernes løn

ØKONOMI:Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at dette forslag står helt for vores egen regning. Vi skriver som privatpersoner, men med tilknytning til hyrevognsbranchen. Set i lyset af Skagen Kommunes dårlige økonomi, vil vi foreslå vores forhåbentlig ansvarsbevidste kommunalpolitikere en procentvis lønreduktion på lige fod med den reduktion, man har pålagt hyrevognsbranchen i Skagen Kommune. Med dette forslag vil vi tillade os at være lige så uartige som vores besluttende myndighed i kommunen. Det er i den grad uanstændigt og uartigt, at nedskære et i forvejen trængt erhverv med 30 procent i ca. 60 timer om måneden på aften- og nattillæg. Her snakker vi ikke om lommepenge, her snakker vi om drift økonomi. Men for kommunalpolitikernes vedkommende snakker vi om lommepenge. Alt andet lige må det være nemmere at give afkald på 30 procent af lommepengene, end at beskære en drift økonomi med samme procentsats. Vi har sat det op på denne måde, fordi vi ikke kan forestille os, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bruger mere end 60 timer månedligt på det kommunalpolitiske arbejde, og hvis de gør, er det ufatteligt, at man har samvittighed til at træffe en så vanvittig og dårligt gennemarbejdet beslutning som denne. Vi ved ikke, om det er et totalt kollaps fra kommunalbestyrelsens side, eller om det er udtryk for dårlig embedsmandsarbejde. En af tingene må det være. Tænk tanken til ende. Trak i denne beslutning ned over hovedet på Jeres kommunalt ansatte, hvad skete der så. Ingenting. I fik ikke udført så meget som én eneste ydelse, det skulle de faglige organisationer i samarbejde med Jeres ansatte nok sørge for. Vi føler, at kommunalbestyrelsen og teknisk forvaltnings respekt for hyrevognsbranchen kan ligge på et meget lille sted. Den gensidige respekt, der burde være til stede er væk, vi er bare nød til at have respekt, men dermed ikke sagt, at vi respekterer. Branchen går nemlig med en konstant frygt for teknisk forvaltnings næste mærkelige direktiv. Det er åbenbart kommunens holdning at hyrevognsbranchen i Skagen Kommune helt og aldeles skal tvinges i knæ. Det er jo det offentlige der bestemmer alt vedrørende erhvervet. Man kan alt og vil alt, uden hensyntagen til god etik, så som at sende afgørelsen ud i dagspressen, inden hyrevognsbranchen i Skagen Kommune er orienteret om forslaget og afgørelsen. Vi forventer at man fra kommunens side, har hjerte og mandsmod til at svare på dette indlæg, da det jo fra begge sider handler om økonomi, kommunalbestyrelsens lommepenge kontra hyrevognsbranchens driftsøkonomi. Set med vores øjne er det ikke nogen skam at indrømme en fejl, der måske er affødt af en embedsmand vildledende informationer. Det sker i mange kommuner.