Redningsvæsen

Skærer ned på beredskabet

Fremover bliver der kun en i stedet for to indsatsledere på vagt ad gangen i Mariagerfjord Kommune.

Nye retningslinjer for Mariagerfjord Kommunes beredskab er på vej igennem det kommunale system, og når de træder i kraft, vil der kun være en indsatsleder på vagt ad gangen mod hidtil to. Det har fået Beredskabsstyrelsen til at udtrykke bekymring for, at der i fremtiden kan gå lovlig lang tid, før indsatslederen er fremme på skadestedet, men på trods heraf har teknik- og miljøudvalget netop godkendt de nye retningslinjer. - Det er klart, at man tager det alvorligt, når en statslig myndighed udtrykker bekymring om sikkerheden, men det viser sig at bero på en misforståelse. Beregningen er foretaget ud fra kørsel ved normal hastighed, og så kan der gå 44 minutter, før indsatslederen er fremme. Men ved udrykning kører man jo hurtigere, og reelt er det højst en halv time, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Preben Christensen (S). Kommunens egen Beredskabskommission har sagt god for beslutningen, og det lægger man i udvalget vægt på. - Det skal også ses i lyset af, at vi frigiver penge til nyt radiosystem, de såkaldte SINE-terminaler. De forventes at give bedre kommunikation, og fagfolkene mener altså, at det nye beredskab alt i alt er forsvarligt nok, bemærker Preben Christensen.