Skærer ned på specialundervisning

Timetal nedskæres for at afvikle gæld på lønbudgettet over tre år

SÆBY:Sæby Skole tvinges til at skære kraftigt i timetallet til specialundervisning i det nye skoleår. Det hænger sammen med, at skolen af Sæby Byråds børne- og kulturudvalg er blevet pålagt at afvikle sin ”gæld” på lønbudgettet over tre år. Det indebærer, at skolen skal være meget påholdende med sine udgifter i 2004-05. I forbindelse med at timetallet til specialundervisning skæres kraftigt ned, vil der ske en omstrukturering ved, at specialundervisningslærerne tilknyttes årgangene.Det giver mulighed for holddannelse som støtte for de elever, der har behov. Den stramme økonomi betyder også, at ingen af Sæby Skoles klasser kommer på hyttetur i næste skoleår. - Den frivillige undervisning, vi har haft i 6. og 7. klasse, kan heller ikke videreføres, oplyser skoleinspektør Arne Knudsen. Han fortæller samtidig, at timetalsplanen - elevernes ugeskema - i det nye skoleår vil blive holdt på det vejledende timetal - undtagen for eleverne i 5. kasse, som kun får billedkunst og musik i et halvt år. Situationen indebærer desuden, at lærernes mødeaktivitet i det pædagogiske råd vil blive nedskåret. Videre vil besparelserne medføre, at lærergruppen reduceres med to stillinger. - Der er tale om store nedskæringer, konstaterer skoleinspektør Arne Knudsen. Men ved omorganiseringen af bl.a. specialundervisningen kan vi kompensere for nogle af besparelserne. På Sæby Skole vil der i øvrigt i det nye skoleår blive arbejdet videre med skolens organisation. I den forbindelse vil muligheden for etablering af selvstyrende teams blive undersøgt. Skolen har desuden nedsat en arbejdsgruppe til at se på skolens udearealer og legeplads med henblik på at undersøge mulighederne for forbedringer og fornyelser.