Lokalpolitik

Skærpede krav til landbrug nær fjorden

Landmænd med planer om udvidelse får kontante regler om kvælstofudledning

NORDJYLLAND:Nogle nordjyske landmænd tvinges til at halvere forbruget af kvælstof, hvis de ønsker at udvide deres svine- eller kvægbesætning. Det er konsekvensen af en beslutning, som et flertal i amtets teknik- og miljøudvalg står bag. Udvalget besluttede i går at sætte en helt fast grænse for, hvor store mængder kvælstof et landbrug må udlede i Limfjorden, når der søges om udvidelse af husdyrholdet. Hidtil har det i hvert enkelt tilfælde beroet på et skøn. - Der er ingen tvivl om, at det fremover bliver sværere og en del dyrere for landmænd i nogle områder nær Limfjorden at udvide. Det afhænger meget af, hvilken type jordbund, der findes i området. Mange bliver nødt til at investere i ny teknologi for at begrænse udledningen af kvælstof, når de vil udvide besætningen, siger Niels Kr. Kirketerp (V), der er formand for amtets teknik- og miljøudvalg. Han finder, at beslutningen om at sætte en helt fast grænse for, hvor meget hvert enkelt landbrug må udlede, bygger på et lidt tvivlsomt grundlag. - Det bygger jo på undersøgelser foretaget for 10-15 år siden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde haft et mere sikkert og aktuelt grundlag, før vi traf en beslutning med så vidtrækkende konsekvenser, siger han. Alligevel stemte Niels Kr. Kirketerp sammen med et flertal i teknisk udvalg for forslaget om at skærpe kravene til de landmænd, som gerne vil udvide nær Limfjorden. - Det hænger sammen med, at amtspolitikere i Århus og Viborg amter har besluttet noget tilsvarende, og Limfjorden er et fælles projekt. Så synes jeg ikke, at jeg kan stemme anderledes. Den grænseværdi, som nu gælder, er tilsyneladende den, som i øjeblikket vurderes til at være den rigtige, hvis Limfjorden skal få det bedre. Thomas Krog (SF) er i modsætning til udvalgsformanden udelt begejstret over, at der nu er en fast grænse for, hvor meget kvælstof et landbrug efter udvidelse må udlede i Limfjorden. - Udover, at der omsider bliver strammet op på reglerne, er der jo også tale om en ligestilling mellem landmændene. De landmænd, der tidligere har gjort en indsats for at passe ekstra på miljøet i Limfjorden, er jo nærmest blevet straffet sammenlignet med dem, som ikke har gjort noget, påpeger han. Thomas Krog betragter beslutningen som et stort skridt fremad i bestræbelserne på at forbedre vandmiljøet i Limfjorden. Samtidig har han svært ved at forstå, at et flertal i teknik- og miljøudvalget på selvsamme møde godkendte en udvidelse af en kvægbesætning nær Mariager Fjord, som tillader næsten dobbelt så stor udledning af kvælstof som det, der fremover gælder for Limfjorden. - Mariager Fjord er jo om muligt endnu mere sårbar end Limfjorden. Jeg synes, der er selvmodsigende, når et flertal i udvalget tillader så stor udledning her, blot fordi vi endnu ikke har fast nogen øvre grænse. Niels Kr. Kirketerp mener ikke, at der er nogen sammenhæng mellem de to sager. - Med hensyn til sagen ved Mariager Fjord, har vi truffet en beslutning ud fra den hidtidige praksis. I løbet af en måneds tid har vi sandsynligvis i samarbejde med Århus Amt fastsat en øvre grænse for, hvor meget kvælstof et landbrug må udlede i tilfælde af udvidelse. Men indtil det sker, begynder vi altså ikke at lave en hel masse ændringer, siger han.