EMNER

Skærpede krav ved fjorden

{ Landmænd ved den hårdt pressede Mariager Fjord kan se frem til skærpede miljøkrav, hvis de vil udvide bedriften. Det har økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune netop besluttet. Målet er at presse landmændene til at mindske udledningen af kvælstof til fjorden, der flere gange har været ved at kollapse under iltsvind. Fjordens miljøtilstand er fortsat dårlig, og der er ikke udsigt til, at regionplanens målsætninger eller de statslige oplæg til målsætninger i forbindelse med Vandrammedirektivet vil blive opfyldt inden 2015. Fjorden modtager i dag gennemsnitligt 1250 t kvælstof om året, heraf 80 pct. fra landbruget. Myndighederne har beregnet, at landbrug, der vil udvide, højst må udlede 12 kg nitrat per hektar pr. år.