Hjørring

SKÆRPEDE MILJØKRAV til 131 pelsdyravlere

I Hjørring Kommune er 131 pelsdyrfarme, heraf fire med over 75 dyreenheder. Der går 44 årstæver på 1 dyreenhed mink. De skærpede krav sættes kun ind i forbindelse med udvidelser/ændringer på pelsdyrfarme, og kommer kun til at gælde for de nye/ændrede dele af produktionen. For de allerstørste farme med over 75 dyreenheder vil kravet dog også komme til at gælde for den eksisterende produktion.