EMNER

Skærpede miljøkrav til landbruget

KØBENHAVN:Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) skærper kravene til landmændenes miljøvaretagelse, før en ny husdyrproduktion må gå i gang. Kortværkene, der bruges til at beregne, hvor mange næringsstoffer den enkelte husdyrproduktion må udlede til omgivelserne, opdateres, og det betyder, at ekstra 223.000 hektar land får en miljøopgradering. Der bliver ikke mindst taget hånd om områderne ud til de sårbare fjorde og søer. Det er kortværkene, kommunerne skal læne sig op ad, når der skal gives godkendelser til husdyrproduktioner, som vil udvide eller foretage ændringer på bedriften.