Skærpede regler kan blive fordel for landbruget

LÆSERBREV

FJORDEN:Så er repræsentanter for landbruget igen ud og mele deres egen (økonomiske) kage på bekostning af samfundet og naturen. I NORDJYSKE Stiftstidende i 21. september og 25. september maler henholdsvis Niels Ole Nielsen, Hobro - Aalborg Landboforening, og gårdejer Lone Sondrup, Venstre, fanden på væggen, hvis byrådet i aften vedtager de skærpede miljøretningslinier for udledninger til Mariager Fjord, som der er lagt op til. Det er selvfølgelig legitimt, at repræsentanter for landboforeningen og Venstres bønder taler for deres egen syge moster, hvis det kan spare dem for udgifter til at mindske deres forurening. Men det behøver vel ikke være så forvrænget, at man næsten må blive dårlig af at læse det. Selvfølgelig ved landboforeningens medlemmer og bønderne i Venstre, at det er nødvendigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof og fosfor til fjorden, hvis vi vil have et sundere vandmiljø. Og selvfølgelig ved Venstre og landboforeningen, at det ikke stopper udviklingen i landbruget, at det nu må tage et lille skridt mod at følge reglen: ¿forureneren betaler¿, som for længst er accepteret i resten af samfundet. Tværtimod kan man forestille sig, at landbruget i Mariagerfjordområdet på længere sigt vil få en konkurrencefordel, når det allerede nu må ty til de mest moderne driftsformer og den nyeste teknologi for at overholde de forureningsgrænser, som alle andre erhverv for længst har indordnet sig under. Så der er ingen fare for at byggeerhvervet i Mariagerfjord Kommune bliver arbejdsløst eller kommer til at savne opgaver. Opgaverne kan endda udvikle sig til at danne forbillede for andre egne af landet, der senere kommer til at begrænse landbrugets forurening. Som Lone Sondrup ganske rigtigt skriver, er Mariagerfjord Kommunes stramning af miljøreglerne ikke i modstrid med de nye love, men kommunen udnytter den mulighed loven giver til at skærpe kravene, når der er særligt tungtvejende grunde. Og både landbruget og Venstre ved selvfølgelig, at hvis man forurener inderfjorden, så vil forureningen hurtigt brede sig til yderfjorden, hvor der også efter de nye love gælder de strengeste miljøkrav. Det er derfor logik for perlehøns (og landbruget og Venstre), at Mariagerfjord Kommune er nødt til at stille skærpede miljøkrav til udvidelse af den forurenende virksomhed, som i dag foregår i mange konventionelle og gammeldags landbrug.