Retspleje

Skærpet dom til fritidsfisker

VIBORG:En fritidsfisker fra Grenå blev i går i Vestre Landsret i Viborg frakendt retten til at sætte garn i et år. Hermed har landsretten skærpet en byretsdom for ulovligt fiskeri med flere garn end tilladt og for ulovligt salg af fisk. Der er tale om den første landsretsdom, siden Folketinget med virkning fra 2007 skærpede straffene. En anden verserende landsretssag om ulovligt fritidsfiskeri i Nordjylland er udsat, fordi dommerne ønskede flere oplysninger.