Skærpet kontrol af bolig-regnskaber

Fra nu af skal der være helt rene linier i boligbevægelsen. Og hvis nogen alligevel laver lusk i krogene, så skal det nok blive opdaget.

AALBORG: Det var hovedbudskaberne, da teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) i aftes havde indkaldt formændene og forretningsførerne i Aalborgs boligselskaber til møde i kølvandet på skandalesagen om Boligselskabet Limfjorden. Rådmanden gav de godt 40 deltagere lidt af en dundertale, hvor det ikke skortede på ord som "konsekvenser", "uacceptabelt","kontrol" og "opstramning". Teknisk udvalg tager i den nærmeste fremtid stilling til, hvordan tilsynet med boligselskaberne skal gribes an i fremtiden. På mødet i går lod Henrik Thomsen forstå, at der er lagt op til skærpet kontrol med centrale dele af regnskaberne. Det gælder blandt andet løn- og administrationsforhold, kørselsgodtgørelse, studierejser, mødeudgifter, tøjindkøb og leverandørtilskud. Rådmanden kaldte det helt uacceptabelt, at penge, som en leverandør giver til eksempelvis kunstindkøb, ikke indgår i regnskaberne, og han fremhævede vigtigheden af, at boligselskaberne selv betaler for studieture og altså ikke lader en entreprenør betale. Desuden indskærpede han, at ventelisterne skal overholdes - og han bebudede, at der skal laves en ordning, så fusk med ventelister fremover ikke kan lade sig gøre. Henrik Thomsen lagde efter mødet ikke skjul på, at han og boligselskaberne langt fra er enige om alt, men han betegnede det som et udmærket møde, som også bragte konstruktive, fremadrettede synspunkter på banen.