Skærpet kontrol med politiet

Politiet skal til at føre skarp kontrol med, hvad arbejdstiden bliver brugt til.

AALBORG:Og dermed skaffe sig et bedre grundlag for at bruge ressourcerne optimalt. Fra 1. januar 2004 bliver samtlige 52 politikredse koblet på det nye system POLIS, og så bliver det opgjort i minutter og sekunder, hvor lang tid politiet bruger på eksempelvis fart- og spirituskontrol. Aalborg Politi skal fra slutningen af oktober og 14 dage frem afprøve det nye system for at fange de værste børnesygdomme, inden systemet bliver bredt ud til hele landet. Chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Aalborg, tror på, at det nye styringsværktøj i sidste ende vil komme borgerne til gode. - Vi har i dag eksempelvis ikke noget samlet overblik over, hvor megen tid Aalborg Politi bruger på færdselskontrol. Udover den særlige færdselsafdeling hos Aalborg Politi så holder også patruljerne i beredskabet øje med trafikken. Med det nye redskab kan vi få et mere nøjagtigt billede af, hvor megen tid, der reelt anvendes på færdselskontrol. Det kan i sidste ende give os et bedre grundlag for at prioritere og sætte ind i de rigtige steder, siger Jørn Aaby. Politimester Lene Frank fra Rigspolitiets personaleafdeling understreger, at det handler om at få skabt et samlet overblik over, hvad politiet bruger tiden på. - Så kan vi også bedre synliggøre over for politikerne, Rigsrevisionen og Finansministeriet, hvordan vi prioriterer, siger hun. Ifølge Lene Frank har politiet ikke hidtil haft et tilstrækkelig overblik, fordi data ganske enkelt ikke har være gode og præcise nok. - Med det nye system kan vi bedre dokumentere vores indsats, og hvordan vi prioriterer. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan gøre det meget mere synligt, hvad konsekvenserne vil være, hvis vi bliver mødt med et krav om, at der skal sættes ekstra ind på et bestemt område, tilføjer politimesteren.