EMNER

Skærpet kurs skal få flere til at betale

Fremover vil der på udvalgte gældstyper blive udsendt to rykkere, før sagen overgår til SKAT.

SKAT har siden 2005 har haft opgaven med at inddrive gæld hos borgerne. Arkivfoto Bente Poder

SKAT har siden 2005 har haft opgaven med at inddrive gæld hos borgerne. Arkivfoto Bente Poder

Borgere, der skylder kommunen penge, vil fremover blive ramt af en kreditpolitik, der for de fleste vil opleves mere stram end den hidtidige. For nogle borgere er der dog tale om lempeligere vilkår, hvad angår afvikling af gæld. Hensigten med den ændrede gældspolitik, som magistraten vedtog i går, er ifølge borgmester Henning G. Jensen (S) at hente en større andel af kommunens udestående hos borgerne hjem til den fælles pengekasse. Vil være samme dato Mærkbar for rigtig mange bliver, at "forfaldsdato" og "sidste rettidige betalingsdato" fremover vil være samme dato - undtaget i de tilfælde, hvor loven siger noget andet. Hidtil har man haft syv dage efter forfald til at betale rettidigt. Fremover vil der på udvalgte gældstyper blive udsendt to rykkere, før sagen overgår til SKAT, som siden 2005 har haft opgaven med at inddrive gæld hos borgerne. Afsender blot en enkelt rykker I dag afsender kommunen blot en enkelt rykker, men med to forventer borgmesterforvaltningen, at flere frivilligt betaler gælden, før skat bliver involveret. På det punkt støtter man sig til erfaringerne med opkrævning af ejendomsskat, hvor kommunen undtagelsesvist har sendt skyldnere to rykkere. Vurderingen på det grundlag er, at 50 procent af de skyldnere, som modtager rykker nummer to, reagerer på den. Ekstraindtægt på gebyrer Den administrative meromkostning forudsættes dækket ind via ekstra indtægt på rykkergebyrer. For grupper med lave indkomster, borgere på SU, førtidspension og kontanthjælp, vil den maksimale løbetid på afdragsordninger blive hævet fra de nuværende 12 måneder til 24 måneder. Forvaltningen skønner, at længere løbetid vil mindske kommunens risiko for tab på de pågældende lavindkomstgrupper, som i dag er helt fritaget for SKATs inddrivelse.