Skærpet opsyn med folkeskolen

Regeringen vil i den kommende valgperiode stramme grebet om folkeskolen. Redskaberne inkluderer flere test, obligatorisk børnehaveklasse og øget tilsyn med skolernes gøren og laden.

Et uafhængigt råd skal nøje følge skolens faglige niveau og afgive rapport en gang om året til undervisningsministeren. Desuden skal kommunerne på baggrund af de nationale test aflevere en årlig tilsynsrapport til kommunalbestyrelsen, som skal lave handlingsplaner for de dårligste folkeskoler. Tiltagene har klare konservative fingeraftryk og blev også præsenteret af en tilfreds vicestatsminister, da han i går fremlagde regeringsgrundlaget sammen med statsminister Anders Fogh Rasmussen (V). - En af grundstenene for at vi kan klare os i fremtidens velfærdssamfund er, at vores uddannelsessystem er i top. Det begynder i folkeskolen, og vi har virkeligt lagt kræfterne i på dette område, sagde Bendt Bendtsen Socialdemokraterne er umiddelbart tilfredse med udspillet, især planerne om efteruddannelse til både lærere og skoleledere og en obligatorisk børnehaveklasse, som regeringen ellers tidligere har afvist. - Det tegner til, at regeringen har lyttet til os, når det drejer sig om at holde fast i det brede folkeskoleforlig, konstaterer politisk ordfører Frank Jensen. Både han og næstformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup undrer sig dog over, hvor midlerne skal komme fra til at give folkeskolen et løft. - Det er meget godt, at der kommer mere opsyn med, hvad der foregår, men der skal også redskaber til at hjælpe skolen, siger Skaarup og peger blandt andet på ekstraundervisning i dansk. Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, er knap så begejstret for udspillene. - Regeringens forslag bærer alt for meget præg af kontrol og mistillid i stedet for at bygge på engagement ude på skolerne. Man tror, man kan fjernstyre alting inde fra Christiansborg.