Skærpet syn på doping

Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune er indstillet på en skærpet kurs mod foreninger, der ser gennem fingre med medlemmernes brug af dopingmidler.

Brug af dopingmidler er ikke længere et problem kun for eliteidrætten. I erkendelse heraf er Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune nu indstillet på at sætte stolen for døren for de foreninger, som ikke aktivt gør en indsats for at forebygge medlemmernes brug af ulovlige dopingmidler. - I yderste konsekvens kan vi overveje at slette en forening som berettiget til tilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Det vil i praksis sige, at den mister tilskuddet til medlemmer under 25 år og sit lokaletilskud, siger Morten Bach Andersen, formand for Folkeoplysningsudvalget. Han understreger, at denne sanktion er at betragte som den absolut sidste og mest alvorlige. Morten Bach Andersen fortæller, at udvalget er opmærksom på, at brugen af dopingmidler er hyppigere indenfor visse sportsgrene, blandt andet der, hvor det handler om at opbygge sine muskler. - To gange på 13 måneder er der konstateret brug af doping - en gang i foreningen Teutonia i Nors og en gang i Thy Hallens motionscenter. Begge tilfælde er uacceptable, siger Morten Bach Andersen, der sammen med folkeoplysningsudvalget nu arbejder for at det bliver muligt at sætte navn på kendte brugere af dopingstoffer. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad torsdag