Skærtorsdagsmåltid i Dokkedal Kirke

MOU:Sidste år gennemførte menighedsrådet for kirkerne i Lille Vildmose et skærtorsdagsmåltid i Dokkedal kirke, hvor man i kirken havde dækket op til et påskemåltid ved nogle langborde. Deltagerne i det fælles måltid syntes om denne form for gudstjeneste. - At være sammenspist er et godt udtryk, og mon ikke de fleste af os har oplevet, hvad et godt måltid kan gøre ved os, spørger Steen Thomsen og fortsætter: - Jeg tror, at pointen med Jesus og disciplenes skærtorsdagsmåltid var det samme. Den sidste aften inden hans henrettelse og den sidste aften, de havde sammen, før disciplene så at sige skulle stå på egne ben, blev de spist sammen med den udtrykkelige pointe, at fremover ville lignende måltider tjene samme funktion. Det vil sige, at fremtidens disciple ved nadveren ville blive sammenspist med Jesus. Det er baggrunden for, at sognepræst Steen Thomsen sammen med menighedsrådet på samme måde som sidste år vil markere skærtorsdag med et gudstjenestemåltid i Dokkedal kirke. Der bliver dækket op på langborde med hvide duge, og hvad der ellers hører til et måltid, og det hele er flettet ind i gudstjenesten. I det jødiske påskemåltid, som Jesus og disciplene fejrede, indgik lam som noget af det vigtigste, og det vil man også gentage i år, hvor der vil blive serveret lammekølle med tilbehør. Der er ikke plads til flere end 60 kirkegængere i Dokkedal kirke på grund af opdækningen. Derfor har menighedsrådet været nødt til at bede om tilmelding for at sikre, at der er mad til alle. Der er stadig plads til flere i Dokkedal kirke, fortæller sognepræst Steen Thomsen. De af menigheden, der deltager i det fælles påskemåltid, skal betale 50 kroner og det halve for børn.