EMNER

Skærum kæmper videre

Sammenhold skal bane nye veje for Børne- og Ungdomshuset

Niels Kristian Pedersen erkender, at kampen for børnehave og fritidsklub er opgivet.

Niels Kristian Pedersen erkender, at kampen for børnehave og fritidsklub er opgivet.

SKÆRUM:Fremover bliver Skærum Børne- og Ungdomshus ret tomt i dagtimerne. Tanken skræmmer dog ikke formanden for børnehaven og husets kasserer, Niels Kristian Pedersen. Han har selv været med til at foreslå at flytte skolebørnene til Ravnshøj Skoles Fritidsordning. - Vi har kæmpet i flere år. For tre år siden måtte vi erkende, at det var svært at opretholde tilbuddene. Der var ikke børn nok, og der er ingen tegn på, at der kommer flere børnefamilier til området, forklarer Niels Kristian Pedersen. - En del af skolebørnene blev meldt ud efter sommerferien, og reelt kommer der kun 4-5 børn efter skoletid. Det er ikke pædagogisk forsvarligt, erkender formanden. Han glæder sig til gengæld over, at alle husets medarbejdere flytter med til Ravnshøj. - De har virkelig kæmpet sammen med os. En af medarbejderne har endda lovet at blive ved med at passe gederne, smiler Niels Kristian Pedersen. Det vidner om et godt sammenhold i byen, og hensigten er da også at bevare Skærum Børne- og Ungdomsklub som et samlingssted for hele byen. - Vi regner med at blive ved med at invitere hele byen og oplandet til de fester, som vi gerne vil blive ved med at holde, forklarer Niels Kristian Pedersen. Det er for eksempel sommerfesten. Måske kan man finde på noget nyt. Niels Kristian Pedersen nævner muligheden for at lave noget for byens ældre. De kan måske benytte de computere, som huset råder over. Borgernes Hus vil gerne overtage fastelavnsfesten, og det ser Børne- og Ungdomshuset positivt på. - Det står i vores vedtægter, at vi ikke må konkurrere med Borgernes Hus, forklarer han. Niels Kristian Pedersen ser ikke grund til at græde over, at huset tømmes for børn. - Vi må se mulighederne i stedet for det negative. Den største hindring for husets og byens succes er, hvis vi ikke selv tror på det. Vi må stå sammen, understreger han. Efter et orienteringsmøde for og med flere af byens foreninger var der da også enighed om at mødes straks i det nye år for at drøfte de mange muligheder for at bruge huset. Det er for eksempel borgerforeningen, sogneforeningen, Borgernes Hus og KFUM spejderne. - Det er positivt, at alle vil være med, siger Niels Kristian Pedersen i en forventning om, at lukning af børnehave og fritidstilbud kan blive indledning til en ny frisk start for Skærum Børne- og Ungdomshus. Kommunens lejemål i Skærum Børne- og Ungdomshus er uopsigeligt frem til 2011. På det tidspunkt udløber også det nuværende lån i huset. Det er hensigten, at børn fra Troldehøj fortsat skal bruge faciliteterne i og omkring huset i Skærum. Tidligere har børnehaven Hånbæk også taget på udflugter til huset, der fungerede som en form for aflastning af børnehaven i Hånbæk. - Vi synes, at det ville være en rigtig god idé, hvis Hånbæk og andre af kommunens bybørnehaver ville bruge vores dejlige hus og legeplads i et eller andet omfang, udtaler Niels Kristian Pedersen.