EMNER

Skæv fordeling er en tilfældighed

NORDJYLLAND:Det skyldes en ren og skær tilfældighed, at to nyvalgte nordjyske folketingsmedlemmer fra Socialdemokraterne indleder karrieren med et meget forskelligt antal udvalgsposter. Det siger Bjarne Laustsen (S), der er medlem af folketingsgruppens bestyrelse. Lene Hansen (S) fik - som omtalt i går - plads i fire udvalg, mens Rasmus Prehn (S) måtte nøjes med et enkelt medlemskab. - Men, sagde en lidt skuffet Rasmus Prehn i går i NORDJYSKE, jeg ville da gerne have haft flere udvalgsposter. Det var bestyrelsen for den socialdemokratiske folketingsgruppe, der foreslog, hvordan kortene skulle blandes. Partiet har besluttet, at man frem til efter valget af ny partiformand udelukkende fylder hullerne efter ikke-genvalgte medlemmer op. Når formandsvalget er overstået, fordeles samtlige poster så på ny. - Jeg forstår godt, siger Bjarne Laustsen, at nogen måske undrer sig over, at to nyvalgte behandles så forskelligt. Men der ligger intet bag. Det skyldes en ren og skær tilfældighed. Og hvis jeg til den tid har noget at skulle have sagt, vil der efter formandsvalget blive en mere ligelig fordeling medlemmerne imellem. I øvrigt byttes der allerede nu på livet løs poster mellem de 179 folketingsmedlemmer. Det betyder blandt andet, at nordjyden Birgitte Josefsen (V) - udover de hverv, vi nævnte i går - har sikret sig medlemskab af paragraf 71-udvalget, der fører tilsyn med administrativt frihedsberøvede personer. Udvalgets formand er Inge-Lene Ebdrup (V).