Slagterier

Skævskud om slagterier

Ole Vagn Christensen (S) roder sig i NORDJYSKE 14. april ud i nogle skævskud om DF’s standpunkt i to sager af stor betydning for slagterierne og dermed for beskæftigelsen.

DF er nemlig gået forrest for at skabe løsninger. Både hvad angår den alt for dyre kødkontrol på slagterierne, som skader konkurrenceevnen – og hvad angår de manglende miljøgodkendelser til producenter. Det er sket med konkrete forslag, som har tvunget regeringen op i tempo – og ikke blot med brok og mavesure opstød, som vi desværre ser det fra S igen og igen. Det er helt korrekt, når OVC nævner, at priserne på kødkontrollen på slagterierne er løbet løbsk. Med årlige stigninger på op til 20 procent for en uændret kontrol, er det tydeligt for enhver, at regeringen ikke har været sit ansvar bevidst i den sag. Fra DF har vi sat dagsordenen med et klart alternativ. Vi ønsker en fast, internationalt konkurrencedygtig pris per slagtning for virksomhederne, som myndighederne selvfølgelig skal leve op til. Det vil give klare linjer og dermed få styr på udgifterne – desværre har S afvist at gøre noget ved situationen. Tilsvarende har DF igen og igen skubbet på for at gøre noget ved den katastrofale behandlingstid for miljøgodkendelser i flere kommuner. Vi har presset regeringen – eksempelvis ved allerede sidste år at kræve et loft over behandlingstiden. Det er regeringen nu gået med til og man har sat ind med ekstra ressourcer. Igen er det DF, som tager ansvar og kommer med forslag, mens S står på sidelinjen og råber op uden at have alternative ideer. OVC har således fået noget helt galt i halsen omkring DF’s indsats for at sikre vores slagteriers konkurrencedygtighed. Men jeg vil alligevel glæde mig over, at S anerkender de massive problemer med bl.a. kødkontrol og miljøgodkendelser. For jeg er ikke overbevist om, at regeringens tiltag er ambitiøse nok på de to punkter – og så skal vi selvfølgelig presse på med nye initiativer. Så må det komme an på en prøve, om S fortsat blot vil brokke sig eller om man vil lave politik. DF vil selvfølgelig fortsat kæmpe for danske arbejdspladser og konkurrencekraft – også for slagterierne. Alt andet er uansvarligt.