Aalborg

Skævvridning af debatten

MEDIER:Når NORDJYSKE både i avisen og i tv bringer referencer om, at det går godt med erhvervslivet i Nordjylland, er det en grov tilsidesættelse af virkeligheden, for i virkeligheden drejer disse udtalelser kun om Aalborg-området. Man lader endog en klog mand fra Aalborg Universitet drage virksomhedslukninger til en værdi af mere end tusinde arbejdspladser ind i vurderingen. Det er en utrolig skævvridning af problemstillingen, som ikke aftvinger voldsom respekt for den kloge mand fra AAU. Han må jo åbenbart tro, at landsdelens øvrige kommuner kan overleve på, at det går godt i Aalborg. Hvis NORDJYSKE Medier vil betegne sig som objektive i debatten om arbejdspladser i landsdelen, bør man rette blikket mere ud i periferien og sikre, at man får den samme chance for omtale af problemer eller solstråle historier uanset, om man bor i Skagen eller i Hobro kommuner. NORDJYSKEs omtale af den nuværende situation viser, at dens monopollignende status som medie i Nordjylland er en farlig ting, når man ikke formår at sætte tingene i rette perspektiv. Man bør gøre det klart, hvilke lokale områder omtalen er dækkende for. Ellers er der tale om misinformation om regionens situation.