Skaffer husly til 45.000 mennesker

Har skrevet kontrakt med DGIs Landsstævne - største ordre nogensinde

Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning, skal skaffe teltkapacitet til 45.000 personer på DGI/DDS Landsstævne i Haderslev til sommer.

Heine Pedersen, Ranum Teltudlejning, skal skaffe teltkapacitet til 45.000 personer på DGI/DDS Landsstævne i Haderslev til sommer.

RANUM:Himmerlændinge som deltager i DGI/DDS Landsstævne i Haderslev i dagene 29. juni - 2. juli vil næsten kunne få hjemve. For alle steder på landsstævnestadion vil der være opstillet telte fra Ranum Teltudlejning. Ranum-firmaet har netop lavet en aftale med landsstævnekontoret i Haderslev om levering af alle telte, borde, bænke, gulv, som skal benyttes til arrangementet, hvor der forventes et deltagerantal på minimum 45.000 personer. Og et tilsvarende tilskuerantal. Ordren til DGI/DDS's Landsstævne i Haderslev er den absolut største i firmaets levetid. Stor opgave - Det er en stor opgave, men også en tillidserklæring, siger indehaveren af Ranum Teltudlejning, Heine Pedersen, som selv har kørt forhandlingerne med landsstævnekontoret i Haderslev. Hans gæt er at der bliver brug for omkring 30.000 kvadratmeter telte, og sidde -og bordpladser til omkring 45.000 personer, når de blandt andet skal bespises. - Det overstiger det antal kvadratmeter, som vi selv vil kunne bidrage med, men med hjælp fra en række kollegaer inden for Foreningen af Festudlejere i Danmark klarer vi opgaven. Den virker voldsom, og gjorde mig lidt rundt på gulvet, da jeg modtog den underskrevne samarbejdsaftale, siger Heine Pedersen. - Der er mange ting, der skal på plads i løbet af de kommende måneder. - Pladskapaciteten skal gøres op, så vi kan få de rigtige teltstørrelser placeret på de rigtige steder. Opstillingsstederne skal måles op, så vi får de rigtige telttyper indplaceret. Der skal laves pladsfordelingsplaner for alle teltene, så de opfylder Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Og der skal laves plads til det rigtige antal personer. Så der venter mange arbejdsopgaver, siger Heine Pedersen. Det er dog ikke en helt uvant opgave for Ranum-firmaet, som leverede trefjerdedele af teltene, bordene, bænkene og gulvene til DGI/DDS Landsstævne på Bornholm. Firmaet var desuden med til Landsstævnet i Silkeborg, hvor man leverede et stort antal telte. - Jeg er ikke i tvivl om, at de mange positive tilkendegivelser vi blandt andet har fået fra disse to arrangementer gør, at vi er blevet valgt til at løse opgaven, siger Heine Pedersen. Opgaven bliver ikke mindre af, at der afvikles en lang række andre arrangementer i Danmark på samme tid. Ranum Teltudlejning er med ved Skagen Festival, Rebild Festen, Vig Festival, Roskilde Festivalen og en række andre steder rundt om i landet på samme tid. Firmaet råder over 14.000 kvadratmeter telte og har borde, stole, bænke til omkring 7.000 personer.