Skagbo klager over kommunen

- Byrådet glider af på alle mine henvendelser, siger Inge Sørensen

SKAGEN:Skagboen Inge Sørensen har på egen krop mærket, hvor, som hun udtrykker det, vanskeligt det kan være at samarbejde med Skagen Kommune i socialsager. - Jeg forstår godt, at formanden for Ældrerådet i Skagen Kommune, Erik Thomsen, forlod sin post i vrede over kommunens manglende vilje til at samarbejde på socialområdet. Jeg kender også til kommunens manglende vilje til at overholde gældende lovbestemmeler og retningslinier, fortæller Inge Sørensen. Hun mener, at Erik Thomsens kritik og dramatiske afgang afspejler effektiviteten på det sociale område, og hun vurderer, at det også afspejler effektiviteten i byrådsarbejdet, - I oktober 2002 var Erik Thomsen bisidder på rådhuset i sagen vedrørende min handicappede datter med til møde sammen med advokat, daværende socialdirektør, daværende afdelingsleder for voksenhandicapafdelingen, leder af ældreplejen og afdelingsleder fra amtet. - Vi fik at vide, at min datters diagnose, der var stillet ved hjælp af blodprøve/DNA-analyse, intet betød. Og en nævnsafgørelse, der var resultat af en planlagt, ulovlig tvangsflytning til ikke alleriegnet bolig, ville kommunen ikke acceptere, at den havde tabt, fortæller skagboen. - Erik Thomsen var med sin viden og indsigt en uvurderlig støtte for mig. Mødet fremgår iøvrigt ikke af journal. - 16 måneder senere beklagede leder af ældreplejen i en værgesag i retten sig over, at jeg havde taget Erik Thomsen med, samt at jeg fremsendte klager. Hun blev belært af dommeren om, at det var min ret, og at hun skulle rette sig efter afgørelserne. - Hvis denne leder havde læst og forstået socialministeriets pjecer "Sådan forløber din sag" og "Hvis du vil klage" havde hun ikke behøvet udstille sin uvidenhed i retten. Pjecerne ligger fremme på rådhuset, fortæller Inge Sørensen. Skagboen forstår godt Erik Thomsens irritation over ikke at få svar på fremsendte henvendelser. - Jeg har selv rettet henvendelse til byrådet uden at modtage svar. Jeg har rettet henvendelse til samtlige byrådsmedlemmers privatadresser også uden at modtage svar. - Jeg har fremsendt spørgsmål til byrådet om reglerne, da jeg erfarede, at en pædagog havde begået uregelmæssigheder i regnskabet ved at bogføre gamle bilag fra min datters tegnebog. Fra borgmesteren modtog jeg et såkaldt embedsmandssvar: "Det var for at hjælpe en handicappet til at få kassen til at stemme". Inge Sørensen fortæller, at hun har dokumentation for, at tidligere socialchef, nuværende kommunaldirektør Johan Hessellund, har underskrevet og behandlet en sag sammen med tidligere afdelingsleder fra sikringsafdelingen. - Det skrev jeg til byrådets medlemmer om, men den sag glider alle af på. Inge Sørensen skrev atter til byrådet ved septembermødet for at gøre opmærksom på en række forhold. - Jeg afventer stadig svar, siger hun. Vi har bedt formanden for social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune, Bjarne Kvist (S), om en kommentar. - Det er en personsag, som jeg ikke kan eller må kommentere. Byrådssekretariatet oplyser, at der arbejdes på et svar til Inge Sørensen, som hun vil modtage hurtigst muligt, siger han.