Lokalpolitik

Skagbo kræver ny lokalplan for sognegården midt i Skagen by

SKAGEN: I sidste øjeblik modtog Skagen Kommune en enkelt indsigelse mod lokalplanen for den nye sognegård, som tænkes indrettet dels i dels ved nybyggeri ved missionshuset på Kirkevej. Indsigeren, Hanne D. Heilmann, fremhæver i indsigelsen, at det projekt, der i lokalplanen er skitseret som nyt byggeri i stedet for det oprindelige missionshus, virker alt for dominerende i forhold til den bevaringsværdige rødstensbygning. Hun giver i indsigelsen udtryk for, at det, der er fremlagt i lokalplanforslaget, er mere vildledende end vejledende, og hun mener, at det derfor er nødvendigt, at der fremlægges en ny lokalplan for projektet. Hun opfordrer iøvrigt i indsigelsen til, at der skabes en ny sognegård med megen respekt for den gamle missionshusbygning, og at der ved nyt byggeri tages meget hensyn til den gamle bygning.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk