Skagboer bygger bro mellem kulturer

SKAGEN:Skagen Produktionsskole og Skagen Uddannelses Center er tovholdere i et nyt stort projekt til flere end 100 millioner kroner, der skal gøre organistioner, kommuner og virksomheder parate til at tage godt imod og fastholde medarbejdere af anden etnisk baggrund end dansk. Forstanderen på produktionsskolen, Michael Vinther Nielsen, er ideudvikler til projektet, der har grene i Holland, England og Tyskland. I Danmark er det i første omgang konsulentfirmaet Cultivator, Løgumkloster Kommune og primært Sønderborg Kommune, der er med på idéen, hvor det blandt andet handler om at bearbejde folks holdninger. - Vi har ligesom vendt det på hovedet. I stedet for at kræve en hel masse af de fremmede, der ansættes, går vi ind og gør noget ved de mennesker og den organisation, der ansætter. Man siger jo gerne, at de nye må indordne og tilpasse sig danske normer og værdier, men hvor mange danskere ved egentlig, hvad disse værdier er. En af tankerne er at gøre danskerne bevidste om værdierne og skabe nye, fælles værdier rettet mod øget rummelighed, fortæller Michael Vinther Nielsen. Han oplyser, at nye tal afslører, at indvandrere og flygtninge i gennemsnit kun er tre måneder i et ansættelsesforløb. - Det er jo ikke smart, for mange virksomheder, kommuner og lignende har brug for arbejdskraften og de ressourcer, de nye borgere kommer med. Vi vil flytte holdninger og indstilling, så kvalificerede nydanskere kan gå ind på de pladser, de passer til. Det kunne jo også sagtens være i ledende stillinger på en virksomhed eller i en kommune, siger skagboen. De to uddannelses-institutioner i Skagen stiller lærerkræfter og stor viden til rådighed. Det er højt kvalificerede mennesker, der kan være med til at uddanne andre undervisere for eksempel i de to kommuner og senere i virksomheder. - De to kommuner skal have godt 3000 medarbejdere fordelt på i alt 250 hold på det, vi kalder kulturkurser. Det er vi med til at sætte i gang, men det er de to kommuner, der står for det praktiske. De danske kommuner har brug for at styrke deres evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden. Vi skal forberede organisationerne til et multikulturelt arbejdsmarked, som inkluderer medarbejdere med anden kulturel baggrund end dansk. - Vi skal alle være bedre til at udnytte kulturel mangfoldighed, og det vil sige opbygge selvtillid, minimere misforståelser og skabe udvikling til glæde for organisationen og for den enkelte medarbejder, siger Michael Vinther Nielsen. Han sidder på Skarpæsvej i Skagen og styrer for eksempel en række fællesmøder med de nævnte landes samarbejdspartnere, hvor alle lærer af hinandens erfaringer. Selv om forholdene i landene er forskellige er der alle steder brug for øget forståelse for hinanden. - Et nøgleord er rollemodeller. Ved forbedret integration af motiverede medarbejdere med anden kulturel baggrund end dansk kan vi skabe gode eksempler på vellykket integration, som vil kunne være med til at mindske og forhindre mulige konflikter i lokalsamfundene, siger forstanderen fra Skagen.

Forsiden