Boligselskaber

Skagboer flytter væk - boligforeninger under pres

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De har en plan. Fra venstre Jørn Schmidt, formand for Boligforeningen af 1952, Jan Friis og Tonny Carlsen, henholdsvis formand og daglig leder for Boligforeningen Grenen. Foto: Bent Jakobsen

SKAGEN:Folketallet rasler ned i Skagen. De unge flytter fra byen. Det rammer boligforeningerne. De har svært ved at leje lejligheder ud i nogle afdelinger. Især i etageboligerne ved Trindelvej. -Jeg er glad hver dag, der går uden jeg får en opsigelse, siger Bente Christiansen, daglige leder af Boligforeningen 1952. - Vi har ganske vist ikke ledige ledigheder lige nu, men vi har heller ingen på venteliste. Boligforeningen Grenen har to lejligheder fra december. At situationen ikke er værre skyldes kun, at flere lejligheder er udlejet til tyskere, polakker og ungarere, der midlertidigt arbejder på Karstensens Skibsværft. I januar-februar venter boligforeningerne, at de får flere tomme lejligheder. Sådan plejer det at gå på den tid af året. Udlejningsvanskelighederne har fået formændene og de daglige ledere i de to boligforeninger, Grenen og Boligforeningen af 1952, til at stikke hovederne sammen, og nu har de en plan - en helhedsplan, udarbejdet i samarbejde med rådgivningsfirmaet Kuben/Boplan og arkitekterne Bundgaard og Kassow, Hjørring. Den peger på løsninger for, hvordan boligforeningerne kan rette på afdelingernes dårlige image og komme ud af den negative spiral med hyppige fraflytninger og manglede fællesskab, der giver endnu flere fraflytninger og lejeledighed. Onsdag sagde Frederikshavn Byråd god for, at boligforeningerne ansøger Landsbyggefonden om at medvirke til at gennemføre et ¿kvarterløft¿. - Uden støtte fra Landsbyggefonden kan projektet ikke gennemføres, siger Jørn Schmidt, formand for Boligforeningen af 1952. - Men det kan vare flere år, før vi kommer i gang, supplerer Tonny Carlsen, daglig leder af Boligforeningen Grenen. - Vi har ikke drøftet planen med Landsbyggefonden endnu, og vi ved, at de får mange ansøgninger - også her fra Nordjylland, Fælleshus De to boligforeningers afdelinger ved Buttervej ligger klos op mod hinanden. Det vil de udnytte. Et nyt fælleshus med møde- og festlokale midt i bebyggelsen skal være med til at skabe fællesskab. Området skal shines op, og den store vandværksgrund, som støder op til begge boligforeninger, skal bidrage til at give hele området et løft. Den henligger i dag i et vildnis med tomme bygninger og præg af baggård. Boligforeningerne vil gerne udnytte den til grønt område med boldbaner, legeområde og scene i stedet. Derfor skal kommunen som grundejer inddrages. Færre boliger Helhedsplanen indebærer, at der bliver færre boliger - 16 færre i Boligforeningen af 1952 med nu 50 boliger og 18 færre i Boligforeningen Grenen med nu 126. Det er tanken at nedrive dele af blokke i begge boligforeninger for at skabe luft i bebyggelsen. Antallet af lejligheder reduceres yderligere ved at sammenlægge et- og toværelseslejligheder til familieboliger. Blokkene på Trindelvej er opført i 50¿erne og 60¿erne, med ¿korridorlejligheder¿ med mange rum. Rummene er til gengæld små. Især badeværelser og køkkener. - Hensigten er også at gøre boligerne handicapvenlige, siger Jan Friis, Boligforeningen Grenen. Helhedsplanen peger på de lidt ældre som potentielle nye lejere. Derfor skal lejlighedernes tilgængelighed forbedres med elevatorer og større badeværelser og køkkener. Det vil, mener boligforeningerne, også give mulighed for at tiltrække en ny kategori af lejere - nemlig fraflyttere, der ønsker at leve deres pensionisttilværelse i Skagen.