Børnepasning

Skagboerne betaler dyrt for pasning

Store forskelle i de tre kommuners pasningstakster

ØSTVENDSYSSEL:Forældre i Skagen Kommune skal have langt flere penge op af lommen for at få børnene passet i SFO end forældre i Sæby og Frederikshavn. 10.780 kr. om året koster en SFO-plads i Skagen, mens de tilsvarende takster i de to øvrige kommuner i den nye storkommune på Østkysten er 8.040 kr. i Frederikshavn og 8.085 kr. i Sæby Kommune. Forældrebetalingen for en børnehaveplads i kommuner med pasningsgaranti må maksimalt udgøre 33 procent af udgiften, men kommunerne har frit slag, når det gælder SFO-takster, og her får skagboerne lov at betale hele 56,6 procent af udgifterne til SFO. I Frederikshavn udgør forældrebetalingen 36,35 procent og i Sæby 32 procent. SFO-taksterne er den mest iøjnefaldende forskel, når man sammenligner de tre kommuners serviceniveau på børne- ungeområdet. Dét gør embedsmænd fra de tre kommuner for øjeblikket i et forsøg på at skabe overblik forud for sammenlægningen, der er en realitet 1. januar 2007. - Det kommunale selvstyre har virket i den forstand, at de tre kommuner ér vidt forskellige med hvert sit image på kerneområderne. Niveauet er lokalt funderet og afspejler den politik, der er vedtaget, siger børne- og kulturdirektøren i Skagen Kommune, Chresten Sloth Christensen. Sammen med kollegerne Elsemarie Lauring, Sæby, og Lis Rom Andersen, Frederikshavn, nærlæser han for øjeblikket tallene fra de tre kommuner. Forskellighed I den ny Frederikshavn Kommune skal borgerne behandles ens, uanset hvor i kommunen de bor. Dermed ikke sagt, at ydelserne overalt i storkommunen skal være de samme. - Tværtimod skal vi differentiere med forskellige tilbud afpasset efter de lokale forhold. Børnehaven i en stor by skal ikke nødvendigvis ligne børnehaven i et lille landområde, og de enkelte skoler og institutioner skal have hver deres profil, ligesom vi kender det i dag. det giver forældrene en reel valgmulighed, siger Lis Rom Andersen. Forældre, der bor i Skagen og arbejder i Frederikshavn eller Sæby kan eksempelvis tage børnene med til en institution i Sæby eller Skagen - eller omvendt - når kommunegrænserne forsvinder. - Det mest naturlige er, at man foretrækker en institution i nærområdet og det vil det sikkert også være fremover. Vi skal sikre, at alle institutioner har et pædagogisk forsvarligt tilbud, men de enkelte institutioner må gerne konkurrere indbyrdes, siger Lis Rom Andersen. Muligheder I stedet for at tale om højeste eller laveste fællesnævner, foretrækker de ledende embedsmænd at fokusere på udviklingsmulighederne i den nye storkommune. - Det er ikke selve fusionen, der er spændende. Vi skal se på, hvad vi kan udrette, når vi tilsammen får et større volumen med flere varer på hylderne. Det giver os mulighed for at skabe endnu bedre tilbud, siger Lis Rom Andersen. Opgaven med at definere SFO-tilbuddet i den nye kommune bliver blandt andet et spørgsmål om i hvor høj grad SFOerne skal være en aktiv del af indskolingen eller ren pasning. - Jo mere indhold, vi kan lægge ind i SFOen som en aktiv del af børnenes udvikling, jo større del af betalingen vil kommunen påtage sig. Det vil være vores oplæg, siger B&K-direktørerne.