Lokalpolitik

Skagboerne ejer selv deres by

22 procent af boligerne i Skagen ejes af folk, der har bopæl i en anden kommune

Gå en tur i Skagen. Så skal du vide, at hver fjerde eller femte hus er ejet af en person, der har bopæl uden for kommunen. I forbindelse med debatten om udviklingen - eller det modsatte - i Skagen har NORDJYSKE med god hjælp fra teknisk forvaltning forsøgt at finde ud af, hvem der egentlig ejer Skagen. Udtræk af Frederikshavn Kommunes ejendomsdataregistre viser, at i gennemsnit 22 procent af boligerne i Skagen byzone ejes af "nogen udefra". Modsat kan man sige, at skagboerne selv ejer 78 procent af deres by. Kommunens ejendoms-registre viser, at der er i alt 5.875 boliger i byzone i Skagen. 1285 af disse boliger ejes af personer med bopæl uden for kommunen. - Vi har forsøgt at lave et så troværdigt og reelt billede som muligt. Derfor er vores udtræk baseret på optællinger af boligens hovedejer. Derved undgår vi, at den samme bolig bliver talt med flere gange, forklarer koordinator af kommunens ejendomsdataregistre, May-Britt G. Petersen. I Skagen er det ikke ualmindeligt, at flere familier går sammen om at købe et af de attraktive huse. I materialet fra teknisk forvaltning er Skagen delt op i kommuneplanområder. Det er ikke overraskende, at der er store geografiske forskelle. Det er især i Højen, Østerby og Vesterby samt Nordstrand, at deltidsskagboerne bor. I Gl. Skagen ejes over 80 procent af husene af folk udefra. Det er også tankevækkende, at gæsterne så at sige rykker tættere på skagboerne. I området mellem banen og Skagavej øst ejes 26 procent af boligerne af folk, der har bopæl andre steder end i Frederikshavn kommune. I området Eratosvej/Ydunsvej drejer det sig om 11 procent. Skagboerne selv koncentrerer sig i bankekvarteret, området ved Fænøvej/Bågøvej samt i de nye andelsboligkvarterer mellem Cronborgvej og Skarpæsvej. - Ejerne af boliger betaler ejendomsskat til Frederikshavn Kommune, mens personskat under alle omstændigheder betales til den kommune, hvor man har fast bopæl, forklarer May-Britt G. Petersen. I denne artikel er skagboer defineret som personer, der har fast bopæl i Skagen - uden hensyn til, om de har boet i byen i flere generationer eller kun i kort tid. Desuden gøres opmærksom på, at erhverv og sommerhuse i sommerhusområder ikke er med i opgørelsen. Et tilsvarende udtræk af ejendomsdata for byzonerne Frederikshavn og Sæby viser, at i Sæby ejes 14 procent af husene af folk udefra og i Frederikshavn er det 11 procent.

Forsiden