Skagen

Skagboerne fik luftet idéer

Masser af forslag til, hvordan Skagen skal udvikles de kommende år

Af Claus T. Kræmmergård kraemmergaard@nordjyske.dk Efter de indledende kommentarer fra arrangørerne i forbindelse med borgermødet i Skagen, så var det tid til at skagboerne selv skulle i aktion. I hvert af de fire hjørner af håndboldbanen i Skagen Kultur- og Fritidscenter var der lavet stande med store opslagstavler - og så var det ellers op til de 800 deltagere at komme med forslag og input i forbindelse med udviklingen af Skagen. Hvert af de fire hjørner havde fået en farve og en overskrift - og NORDJYSKE listede lidt rundt i hallen for at finde ud af, hvad skagboerne så havde at bidrage med. Hvad er vigtigt at holde fast i? Opslagstavlen i det grønne hjørne var - i øvrigt ligesom alle de andre - lynhurtigt proppet med sedler. Tilsyneladende var det ikke svært for skagboerne at finde ud af, hvad der er vigtigt at holde fast i: Bevaring af miljøet i bymidten. Torben Larsen var en af dem, der afleverede en grøn seddel med netop dét budskab. - Jeg synes, at det er meget vigtigt, for ellers ender vi med at have Løkken-tilstande. Mange folk kommer jo her til Skagen for at opleve bymiljøet, sagde Torben Larsen og tilføjede: - Jeg frygter, at vi er godt på vej til at miste miljøet med alle de sommerbutikker, der holder lukket hele vinteren. Farven pink var dominerende i det hjørne, hvor skagboerne skulle tage stilling til, hvad der eventuelt bør skrottes. Her var Britta Jensen ved at sætte en seddel op. Hun kunne nemlig godt tænke sig, at man droppede idéen om et stort butikscenter ved indfaldsvejen til Skagen. - Jeg synes, at det er meget vigtigt, at der er højt til himlen, når man kommer til Skagen. Her skal man få indtrykket af fred og ro - ikke af McDonalds, sagde hun. - Og når man er så få mennesker, som vi er her om vinteren, så kan vi heller ikke holde liv i så mange store butikker. Så tager vi livet af vores små butikker i midtbyen, fortsatte hun. Faktisk var rigtigt mange enige med Britta Jensen. Bekymringen om butiksstrukturen var nemlig det, der fyldte mest på den pink opslagstavle - skarpt forfulgt at ønsket om at droppe et salg af rådshuset. Hvad er vigtigt at få skabt? Der er heller ingen tvivl om, at det fylder meget for skagboerne at få bremset fraflytningen. I det orange hjørne skulle de fremmødte tage stilling til, hvad der er vigtigst at få skabt. At skabe arbejdspladser, at skabe uddannelser og at gøre noget for at de unge bliver i Skagen var de mest fremherskende budskaber på den orange opslagstavle. - Jeg synes, at det er så forfærdeligt, at de unge snakker om, at de skal væk, allerede når de bliver 12 år, sagde Pia Pedersen, mens hun var ved at gøre en seddel klar til opslagstavlen. - Jeg har selv en dreng på den alder, og han kan jo nærmest kun blive her, hvis han vil leve af at sælge is. Så børnene har jo ikke rigtigt noget valg, forklarede hun. - Jeg synes, at der bliver gjort for lidt for at tænke i blivende erhvervsarbejdspladser. Det behøver ikke at handle om turister det hele, sluttede Pia Pedersen. Hvad skal man undgå? I det fjerde og sidste hjørne - det gule hjørne - skulle skagboerne tage stilling til, hvad man bør undgå i Skagen. Her var svaret først og fremmest "Løkken-tilstande" - men også butikscentre, discount-image og det at blive en "kulisseby" fyldte meget. Annalise Nymand var én af dem, der var flittig med de små farvede sedler - hun havde faktisk på forhånd skrevet ned på et stykke papir, hvad hun ville bidrage med i forbindelse med borgermødet. - Jeg synes, at det her er pragtfuldt. Folk har en mulighed for at blive hørt, og der kommer forskellige muligheder frem, som arrangørerne kan arbejde videre med. - Det her er et rigtigt godt tiltag, og jeg synes, at det lover godt for Skagens fremtid, sluttede hun. Som nævnt andetsteds så sammenskriver arrangørerne i den nærmeste fremtid de mange forslag. Derefter vil det hele blive præsenteret for politikerne i Frederikshavn Kommune.